G.O. Kompetens AB

G.O. Kompetens transportgymnasium utbildar framtidens yrkeschaufförer. Hos oss erbjuds du en garanterad plats på inriktning transport med möjlighet att ta samtliga körkortsbehörigheter som krävs för att kunna hantera och transportera gods. Vårt mål är att samtliga 132 elever som går på skolan ska nå en yrkesexamen och vara anställningsbara inom transportsektorn. Vi välkomnar dig till vårt yrkesgymnasium i Vallåkra.

VI PÅ SKOLAN
Eleverna på skolan är nyfikna ungdomar med olika förutsättningar som har satsat på en kvalificerad yrkesutbildning och som ser en möjlighet att få jobb eller studera vidare direkt efter avslutad skolgång hos oss. Yrkeslärarna har lång erfarenhet av transportbranschen och samtliga lärare i de gymnasiegemensamma ämnena är legitimerade. Våra förarprövare genomför alla teoretiska samt praktiska prov som berör körkort och yrkeskompetensbevis. Körkort och certifikat utfärdas av vår personal på skolan.

UNDERVISNINGEN
Elever har olika förkunskaper när de kommer till oss och vi börjar där eleven befinner sig, både praktiskt och teoretiskt. Vi anpassar undervisningen efter elevens individuella behov och vi arbetar i stor utsträckning ämnesövergripande. Hos oss tränar eleven för att kunna ta ansvar och egna initiativ samt på egen hand eller i grupp lösa uppgifter som yrkesförare kan ställas inför. Vår strävan är att tillsammans med eleverna skapa en trygg, trivsam och kreativ miljö. Från dag ett ser vi eleven som en kollega som måste ta ansvar för sin utbildning och som vi på ett professionellt sätt ska leda mot ett jobb i transportbranschen.

ATT FÅ JOBB
Behovet av yrkesförare är mycket stort enligt branschorganisationerna. Med hjälp av skolans breda kontaktnät inom transportsektorn hjälper vi varje år eleverna i årskurs tre att bli matchade till ett jobb. Vi anordnar även branschdagar där transportföretag, åkerier och fordonstillverkare bjuds in för att få träffa våra elever. På så sätt möjliggör vi för elever och företag att presentera sig för varandra och skapar förutsättningar för anställning efter studenten.

ADRESS

G.O. Kompetens AB
Stenbrovägen 4
250 15 HELSINGBORG

Telefon: 042-21 60 70

Skogsstigen 5
253 41 VALLÅKRA

Telefon: 042-994 99

Program

FT – Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport
IM - Introduktionsprogrammet, inriktning lager och terminal
IM - Introduktionsprogrammet, inriktning gymnasieförberedande - lager och terminal
IM - Introduktionsprogrammet, inriktning personbilsmekaniker