G.O. Kompetens AB

G.O. Kompetens transportgymnasium strävar efter att vara Helsingborgs och Sveriges bästa och mest personliga yrkesgymnasium. Vi är den lilla skolan där elever och personal trivs och har roligt tillsammans. Vårt mål är att samtliga våra elever ska vara anställningsbara och efterfrågade på arbetsmarknaden direkt efter avslutad examen.

VI PÅ SKOLAN
Eleverna på skolan är nyfikna ungdomar med olika förutsättningar som har satsat på en kvalificerad yrkesutbildning och som ser en möjlighet att få jobb eller studera vidare direkt efter avslutad skolgång hos oss.
Yrkeslärarna har lång erfarenhet av transportbranschen och den praktiska delen av utbildningen bygger på verklighetstrogna övningar. Våra förarprövare genomför alla teoretiska samt praktiska prov som berör körkort och YKB (yrkeskompetensbevis) Behörigheterna utfärdas av vår egen personal på skolan. Lärarna i de gymnasiegemensamma ämnena är samtliga legitimerade och arbetar tätt tillsammans med yrkeslärarna.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE - APL
Arbetsplatsförlagt lärande genomförs i samarbete med vårt lokala programråd som är knutet till åkerier och lagerterminaler. Praktiken ger eleven möjlighet att skapa egna kontakter och erfarenheter inom branschen, som i de flesta fall leder till anställning direkt efter examen.

ATT FÅ JOBB
Behovet av yrkesförare är mycket stort enligt branschorganisationerna. Med hjälp av skolans breda kontaktnät inom transportsektorn hjälper vi varje år eleverna i årskurs tre att bli matchade till ett jobb som passar just honom eller henne. Vi anordnar även en branschdag där transportföretag, åkerier och fordonstillverkare bjuds in för att få träffa våra elever. På så sätt möjliggör vi för eleven och företaget att presentera sig för varandra och skapar förutsättningar för anställning efter studenten.

UNDERVISNINGEN
Skolan anpassar undervisningen efter elevens individuella behov. Alla har olika förkunskaper när man kommer till oss och vi börjar där eleven befinner sig, både praktiskt och teoretiskt.
Vi arbetar i stor utsträckning ämnesövergripande. Exempel på detta är kursen matematik 1a som i många delar genomförs praktiskt i vår verkstad. Detta för att skapa motivation och ökad förståelse för helheten i utbildningen.
Hos oss tränar eleven för att kunna ta ansvar och egna initiativ samt på egen hand eller i grupp lösa uppgifter som yrkesförare kan ställas inför.
Vår strävan är att tillsammans med eleverna skapa en trygg, trivsam och kreativ miljö för elever och personal. Från dag ett ser vi eleven som en kollega som måste ta ansvar för sin utbildning och som vi på ett professionellt sätt ska ledas mot ett jobb i transportbranschen.

ADRESS

G.O. Kompetens AB
Stenbrovägen 4,  250 15 HELSINGBORG
Skogsstigen 8, 253 41 VALLÅKRA

Telefon: 042-21 60 70

Program

BFT - Fordon och transportprogrammet, inriktning transport i Vallåkra.
IM - Introduktionsprogrammet, inriktning lager och terminal i Helsingborg och personbilsmekaniker i Helsingborg