Karlskrona kommunala gymnasieskolor

Med saltstänk i håret och solsken i blick!

Hos oss hittar du lärlingsutbildningar på Industritekniska programmet och spetsutbildningen Leonardo om du brinner för matematik. Är du intresserad av en internationell gymnasieutbildning där all undervisning sker på engelska finns IB – International Baccalaureate, Diploma Programme. Hägrar de sju haven har vi Sjöfartsutbildningen som sätter dig på rätt kurs - världen!

ADRESS
Kunskapsförvaltningen
Karlskrona kommun
371 83 KARLSKRONA
Telefon: 0455-30 30 00

 

Ehrensvärdska

Törnströmska

Fischerströmska

af Chapmangymnasiet