Södertälje kommun gymnasieskolor

Gör ett gymnasieval som tar dig vidare

Vi erbjuder nationella program med olika inriktningar som alla ger grundläggande högskolebehörighet. För dig som ännu inte har behörighet att läsa nationella gymnasieprogram finns introduktionsprogram. Vi har även en anpassad gymnasieskola. Vill du satsa på en idrottskarriär kan du kombinera dina gymnasiestudier med idrott på elitnivå.

Våra gymnasieskolor ligger i Södertälje med goda kommunikationer. Du som bor i Södertälje och väljer att studera här slipper långa restider och får mer tid för studier och fritid.

Täljegymnasiet
Täljegymnasiet är vår största gymnasieskola, centralt belägen i Södertälje. Här kan du läsa nationella program, introduktionsprogram och International Baccalaureate, en internationellt erkänd utbildning med engelska som undervisningsspråk. Vi förbereder dig för vidare studier eller yrkesliv.

Torekällgymnasiet
Torekällgymnasiet genomsyras av yrkesstolthet och nära samarbete med de branscher som vi utbildar inom. Hos oss får du en utbildning som leder direkt ut i arbetslivet eller till högre studier. Alla våra yrkesprogram ger grundläggande behörighet till högskolestudier. Vi är en liten skola där du blir sedd och lyssnad på. Tillsammans skapar vi en positiv skolmiljö för att du ska trivas under din utbildning.

Nationell idrottsutbildning, NIU
I Södertälje kan du kombinera en elitsatsning i basket, innebandy, fotboll eller ishockey med studier på Torekällgymnasiet eller Täljegymnasiet.

Morabergs studiecentrum
På Morabergs studiecentrum kan du som behöver få behörighet till nationella gymnasieprogram läsa yrkes- eller språkintroduktion. Du får en individuell studieplan anpassad efter dina förutsättningar, undervisnings-grupperna är små och lärarna har spetskompetens. På yrkesintroduktion läser du grundskoleämnen samtidigt som du läser yrkeskurser. På språkintroduktion kan du som har varit kortare tid än tre år i Sverige läsa in grundskoleämnen.

Foucaultgymnasiet
Foucaultgymnasiet är Södertälje kommuns anpassade gymnasieskola. Vi är en liten skola där du som elev studerar under fyra år. Här sätter vi eleverna i centrum och arbetar aktivt för att varje elev ska vara så självständig som möjligt efter avslutad utbildning. Våra program är yrkesinriktade och du rustas med genuina yrkeskunskaper för att du ska känna dig redo för arbete och ett aktivt liv som samhällsmedborgare.

Öppet hus
Du vet väl om att du kan besöka oss i verkligheten för att titta på lokalerna samt träffa elever och lärare. På våra hemsidor kan du läsa mer om öppna hus.

Adress

Torekällgymnasiet
Västergatan 4
Telefon: 08-5230 4242
Webbplats: www.sodertaljesgymnasier.se/gymnasieskolor/torekallgymnasiet

Täljegymnasiet
Erik Dahlbergs väg 1-3
Telefon: 08-523 016 05
Webbplats: www.sodertaljesgymnasier.se/gymnasieskolor/taljegymnasiet

Foucaultgymnasiet
Erik Dahlbergsväg 1-3
Telefon: 08-5230 2524
Webbplats: www.sodertaljesgymnasier.se/gymnasieskolor/foucaultgymnasiet

Morabergs studiecentrum
Morabergsvägen 6 D
Telefon: 08-5230 62 63
Webbplats: www.sodertaljesgymnasier.se/gymnasieskolor/morabergs-studiecentrum

Nationell idrottsutbildning, NIU
www.sodertaljesgymnasier.se/niu