Södertälje kommun gymnasieskolor

Södertäljes kommunala gymnasieskolor satsar på dig och framtiden.

Framtidens arbetsmarknad vill att du ska kunna lösa problem, samarbeta, kommunicera både muntligt och skriftligt, ta ansvar, ha initiativförmåga, tänka utanför boxen och att vara en god medarbetare.

Våra skolor tränar dina förmågor, vill att du ska vara delaktig och kunna påverka hur din framtid ska se ut. Vi utmanar dig så att du utvecklas så långt du bara kan och är väl förberedd för en anställning eller vidare utbildning.

Södertälje satsar på studie- och yrkesvägledningen och utmanande undervisning vilket ger dig förutsättningar att lyckas under din studietid hos oss, vi vill att du når uppsatta mål.
Du är en viktig del av Södertäljes och Sveriges framtid.

Torekällgymnasiets program
På Torekällgymnasiet utbildar vi inom yrkesprogram och högskoleförberedande program. Du kan läsa grundläggande behörighet för högskolestudier på alla gymnasieprogram. På Torekällgymnasiet kan du få ett yrke och plugga vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet. Skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Hos oss har du valmöjligheter. Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare för att få veta mer, www.sodertalje.se.

Täljegymnasiets program
Ett gymnasium med högskoleförberedande program och introduktionsprogram. IB ger dig möjlighet till engelska som undervisningsspråk och möjlighet att plugga runt om i världen. För dig som vill satsa på idrott under gymnasietiden finns stora möjligheter. Du som inte är behörig för gymnasiet får möjlighet att plugga på Introduktionsprogrammet. Om du har autismdiagnos ger vi dig möjlighet att läsa samhällsvetenskapsprogram specialinriktad verksamhet där vi anpassar din skoldag utifrån dina behov. Täljegymnasiet satsar på framtiden. Ta kontakt med SYV så kan vi berätta mer om våra fantastiska utbildningar, www.sodertalje.se.

Foucaultgymnasiets program
Vi stödjer eleverna mot framtiden, du ska vara väl förberedd för yrkeslivet och vi utmanar dig under din tid hos oss. Vi samverka med Täljegymnasiet genom vår SAT-utbildning. Du kan plugga vidare på Lärvux eller folkhögskola. Vi samverka med arbetsförmedling och andra myndigheter. Kontakta gärna vår studie- och yrkesväg-ledare så berättar hen mer, www.sodertalje.se.

Morabergs studiecentrum
På vårt språkintroduktionsprogram får du förutsättningar att klara svenskan bra. Vi samarbetar med forskare för att ligga i framkant med språkutvecklande arbetssätt. För oss är du viktig, att din dag är trygg och utvecklande. Vi ger dig möjlighet att bli behörig till nationellt gymnasieprogram. Du ska vara väl förberedd för en anställning eller vidare studier. Är du nyfiken på Morabergs utbildningar kontakta studie- och yrkesvägledare så berättar hen mer, www.sodertalje.se.

Torekällgymnasiets program
Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet (NYHET!)
VVS- och fastighetsprogrammet inriktning VVS
Vård- och omsorgsprogrammet
IMY
IMV

Täljegymnasiets program
Ekonomiprogrammet
IB-programmet - International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet-AST (NYHET!)
IA
IMV

Foucaultgymnasiets program
ANPASSAD GYMNASIESKOLAS NATIONELLA PROGRAM
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för fordonsvård och godshantering
Programmet för administration, handel och varuhantering
IV
SAT
Programmet för hälsa, vård och omsorg med inriktning mot barn och fritid

Morabergs studiecentrums program
Språkintroduktion
IMY

Adress

Torekällgymnasiet
Västergatan 4
Telefon: 08-5230 4242
Webbplats: www.sodertalje.se/torekallgymnasiet

Täljegymnasiet
Erik Dahlbergs väg 1-3
Telefon: 08-523 016 05
Webbplats: www.sodertalje.se/taljegymnasiet

Foucaultgymnasiet
Erik Dahlbergsväg 1-3
Telefon: 08-5230 2524
Webbplats: www.sodertalje.se/foucaultgymnasiet

Morabergs studiecentrum
Morabergsvägen 6 D
Telefon: 08-5230 62 63
Webbplats: www.sodertalje.se/morabergsstudiecentrum