Stockholms Estetiska gymnasium

Högskoleförberedande gymnasieutbildning
med estetiskt program – kunskap och kreativitet!

Stockholms Estetiska Gymnasium (STEG) erbjuder högskoleförberedande estetiskt program med inriktningarna dans, musik och teater. Du får både en rolig gymnasietid med din passion och goda teoretiska kunskaper.

TEATER
Skådespeleri och regi
På teaterinriktningen får du lära dig grunderna i skåde-speleri, röstbehandling, regi och medvetenhet om det
sceniska rummet. Du får träning i samarbete, koncentration och scenisk närvaro, det vill säga hur du framträder på en scen. Efter utbildningen är du behörig att söka både till universitet och högskola och fortsatt teaterutbildning.

MUSIK
Sångare/Musiker | Multimusiker | Singer-songwriter | Musikproduktion
På musikinriktningarna får du enskild undervisning i ditt huvudinstrument 30 minuter i veckan i åk 1-2 och 40 minuter i åk 3, vilket ger stora möjligheter till personlig utveckling och fördjupning. Du väljer bland huvudinstrumenten sång, gitarr, bas, trummor, piano, stråk och blås. Bi-instrument (ett andra instrument) läser du i årskurs 2 och 3. I alla våra musikinriktningar har du musikproduktion, gehörs- och musiklära och ensemble på schemat. Efter utbildningen är du behörig att söka både till universitet och högskola.

DANS
Dans och Koreografi
På dansinriktningen får du grundlig träning i genrerna
modern/nutida dans, jazzdans och klassisk balett. Du har minst en danslektion varje dag. Du lär dig improvisation och koreografi och får göra flera egna dansproduktioner. Efter utbildningen är du behörig att söka både till universitet och högskola och högre dansutbildningar.

ESTET-SAM
Estetiskt program med samma högskolebehörighet som samhällsvetenskapsprogrammet.
Du måste inte välja — på STEG kan du ägna dig åt din kreativa passion samtidigt som du får bredare behörighet till teoretiska högskoleutbildningar! Genom att lägga till vår teorifördjupning Estet-sam (Engelska 7, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 2) i årskurs 3 får du samma behörighet som med samhällsvetenskapsprogrammet.

ADRESS

Stockholms Estetiska gymnasium
Trekantsvägen 3, 117 43 STOCKHOLM

Telefon: 08 – 709 22 70

Program

Estetiska programmet
Teater, Musik, Dans.

Teoripaket med utökad behörighet
Många av våra elever går vidare till universitetsstudier och för oss är det självklart att de teoretiska ämnena är lika viktiga som de estetiska. Estetiskt program är högskoleförberedande. Hos oss har du dessutom möjlighet att välja teoripaketet ESTET-SAM som innehåller mer engelska, samhällskunskap och naturkunskap.