Tullinge gymnasium

BILDNING FÖR FRAMTIDEN

Tullinge gymnasium är en liten kommunal skola med elever som går på fem olika program. Hos oss blir du sedd och bildad för en föränderlig, hållbar framtid!

Skolan är uppbyggd som ett campus med flera mindre hus i ett grönområde. Här finns bibliotek, skolrestaurang med eget kök, uteservering, cafeteria, idrottssal och gym för eleverna. Vi är kända för vår unika gemenskap som ger lugn och ro för studier. Lärarna är legitimerade och erfarna. De är skickliga i sina ämnen och har ett stort engagemang i dig och dina studier. Våra tidigare elever brukar ofta säga att de blivit väl rustade för studier och arbetsliv efter gymnasiet, inte bara kunskapsmässigt, utan även i tron på sig själva och sin egen förmåga.
Vi har mycket goda reslutat på nationella prov.

Alla våra program erbjuder något extra. På ekonomiprogrammet kan eleverna läsa juridik eller ta examen som diplomerad gymnasieekonom.

naturvetenskapsprogrammet finns valmöjligheter till fördjupning inom matematik, bioteknik, medicin eller ekologi. Eleverna kan delta i forskarskolor vid bland annat Stockholms universitet, KTH och Karolinska institutet. Vi har stipendier till Molecular Frontiers och Berzeliusdagarna.

I studierna på samhällsvetenskapsprogrammet görs många studiebesök och ett FN-rollspel. På inriktning samhällsvetenskap har vi profil mot kriminologi och på beteendevetenskapsinriktningen görs t.ex. praktik.

teknikprogrammet får du utveckla din kreativitet och problemlösningsförmåga samt lära dig om processer för att ta fram morgondagens teknik. Programmet är högskoleförberedande och en utmärkt grund för vidare studier till civilingenjör.

Vård- och omsorgsprogrammet ger både goda möjligheter till arbete efter examen och behörighet till högre studier. Vi är en del av Vård- och omsorgscollege Stockholm syd.

Välkommen till oss!

ADRESS 
Tullinge gymnasium
Alfred Nobels allé 206
146 80 TULLINGE

Telefon: 08-530 635 10

Program

Ekonomiprogrammet, EK - Ekonomi, Juridik
Naturvetenskapsprogrammet, NA- Naturvetenskap
Samhällsvetenskapsprogrammet, SA- Samhällsvetenskap profil kriminologi, Beteendevetenskap
Teknikprogrammet, TE - Teknikvetenskap
Vård- och omsorgprogrammet, VO - Fördjupning inom akutsjukvård