Vård- och omsorgscollege Stockholm

Vill du ha dubbla möjligheter? Då kan ett högskoleförberedande vård- och omsorgsprogram på någon av våra certifierade gymnasieskolor vara utbildningen för dig. Efter avslutad utbildning kan du gå ut direkt i arbete och jobba som undersköterska eller läsa vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Vård- och omsorgscollege i Stockholmsregionen är en kvalitetssäkrad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Det innebär att du som väljer en utbildning hos någon av våra certifierade skolor får en utbildning av hög kvalitet i nära samarbete med arbetslivet, och akademin (Röda korsets högskola, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Stockholms universitet och Södertörns högskola).

Du får kunskaper i sjukvård, omvårdnad, medicin, hälsovetenskap, teknik i vården och om kroppen i ett helhetsperspektiv – biologiskt, psykologiskt och socialt. Du får även lära dig hur du bemöter människor som är i behov av vård och omsorg. Teori varvas med praktik och du får jobba i projekt, göra studiebesök och fältstudier. Under din utbildningstid har du minst 15 veckors praktik (arbetsplatsförlagt lärande- APL) på en eller flera arbetsplatser, tex. på ett äldreboende, sjukhus, inom psykiatrin eller på ett särskilt boende.

IT är integrerat i lärandet. Vi har ett globalt perspektiv på undervisningen och samverkar med andra länder, bl.a. i form av utbyten, praktik och studiebesök.

På våra skolor är elevers inflytande och idéer viktiga i skolutveckling. Utbildningen öppnar karriärvägar. När du gått klart kan du antingen välja att jobba som undersköterska i vård och omsorg, eller läsa vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet. Du får även med dig ett diplom från oss som är meriterande vid anställning.

Läs mer om utbildningen och våra certifierade skolor på www.vocsthlm.se.

Vård- och omsorgscollege, ett smart val!

Välkommen till oss.

Certifierade gymnasieskolor

Botkyrka
Tullinge gymnasium

Haninge
Fredrika Bremergymnasiet

Sigtuna
Arlandagymnasiet

Sollentuna
Vård- och omsorgsgymnasiet Sollentuna
(tidigare Consensum gymnasium).

Stockholm
Kungsholmens västra gymnasium

Stockholm
Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Södra