Vård- och omsorgscollege Stockholm

Högskoleförberedande Vård- och omsorgsprogram i nära samverkan med Röda Korsets Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet

Vill du ha dubbla möjligheter? Då kan ett högskoleförberedande vård- och omsorgsprogram på någon av våra gymnasieskolor vara utbildningen för dig. Efter avslutad utbildning kan du gå ut direkt i arbete och jobba som undersköterska eller läsa vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Vård- och omsorgscollege i Stockholmsregionen är en kvalitetssäkrad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Det innebär att du som väljer en utbildning hos någon av våra certifierade skolor får en utbildning av hög kvalitet i nära samarbete med arbetslivet, Röda Korsets Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet

Du får kunskaper i sjukvård, omvårdnad, medicin, hälsovetenskap, teknik i vården och interkulturell kompetens, kroppen i ett helhetsperspektiv – biologiskt, psykologiskt och socialt. Du får även lära dig hur du bemöter människor som är i behov av vård och omsorg. Allt i nära koppling till arbetsliv och forskning. Teori varvas med praktik och du får jobba i projekt, göra studiebesök och fältstudier.
It är integrerat i lärandet. Vi har ett globalt perspektiv på undervisningen och samverkar med andra länder, bl.a. i form av utbyten, praktik och studiebesök.

På våra skolor är elevers inflytande och idéer viktiga i skolutveckling. Utbildningen öppnar karriärvägar. När du gått klart kan du antingen välja att jobba som under-sköterska i vård och omsorg, eller läsa vidare på yrkes-högskola, högskola eller universitet. Du får även med dig ett diplom från oss, som är meriterande vid anställning.

Läs mer om utbildningen och våra skolor på vocsthlm.se och titta in på gymnasieinfo.se/program/VO001 för att läsa mer om arbetsmarknaden och yrken inom vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege, ett smart val!
Välkommen till oss.

Adress

Kungsholmens västra gymnasium
Konradsbergsgatan 1
112 59 STOCKHOLM

Telefon: 08 - 508 380 80
Kontakt: Eija Carlsson, rektor
08-508 380 87
eija.a.carlsson@stockholm.se
kungsholmensvastragymnasium.stockholm.se

Fredrika Bremergymnasiet
Dalarövägen 64
131 86 HANINGE

Telefon: 08-606 77 77
Kontakt: Robert Aspfors, rektor
08-606 77 75
robert.aspfors@haninge.se
www.fredrika.se

Consensum gymnasium
Aniaraplatsen 2 2tr
191 47 SOLLENTUNA

Telefon: 08-623 07 70
Kontakt: Jyrki Westman, rektor
08-623 07 70
jyrki.westman@consensum.se
www.consensum-sollentuna.se

Tullinge gymnasium
Alfred Nobels allé 206
146 80 TULLINGE

Telefon: 08-530 635 10
Kontakt: Lennart Gudmark, rektor
070-181 92 70
lennart.gudmark@botkyrka.se 
www.tullingegymnasium.se

Arlandagymnasiet
Vikingavägen 2
195 85 MÄRSTA

Telefon: 08-591 260 00
Rektor: Sari Geary
08-591 262 96
sari.geary@arlandagymnasiet.se
www.arlandagymnasiet.se