Räddningstjänsten Västerbotten

Ett livsviktigt jobb

Vill du ha ett spännande jobb med variation och utmaning? Hos oss kan du arbeta både med räddningsinsatser och att förebygga bränder och olyckor. Välkommen!

BRANDMAN
Som brandman får du spännande arbetsuppgifter och en svårslagen gemenskap i ditt arbetslag. Men framförallt fyller du en livsviktig samhällsfunktion. Uppdragen varierar och handlar om allt från bränder och trafikolyckor till att ge första hjälpen. Du jobbar även med att förebygga olyckor genom utbildning och informationsinsatser.

I Umeå och Skellefteå kan du jobba som heltidsbrandman. På flera andra orter finns mindre stationer där du kan arbeta som deltidsbrandman.

BRANDINGENJÖR
Som brandingenjör hos räddningstjänsten kan du arbeta både med förebyggande uppdrag och att leda räddningsinsatser vid larm. MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst ger dig behörighet att jobba som befäl.

Du är expert inom till exempel farliga ämnen och brandskydd. Brandingenjören arbetar med kvalificerade utredningar och bedömningar vid exempelvis insatsplanering, olycksutredning och utveckling av räddningstjänsten.

Kontakta i första hand din räddningstjänst i kommunen

Räddningstjänsten Skellefteå
Telefon: 0910-735000
kundtjanst@skelleftea.se

Räddningstjänsten Skellefteå

 

Umeåregionens brandförsvar
090-16 10 00
umeabrandforsvar@umea.se

Umeåregionens brandförsvar

 

Yrken

Utbildningsvägar

Brandman: SMO (skydd mot olyckor). Tvåårig distansutbildning på MSB Sandö utanför Kramfors eller Revinge utanför Lund. Läs mer på www.msb.se/smo

Räddningstjänstpersonal i beredskap: GRIB (grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap). Utbildningen är 6 veckor. Läs mer på msb.se

Brandingenjör: Utbildningen på 3,5 år finns på Luleå tekniska universitet och Lunds Tekniska Högskola. Läs mer på lth.se och ltu.se.

MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer ger dig behörighet att jobba som befäl vid räddningsinsatser. Läs mer på msb.se