TEKNIKCOLLEGE SÖDRA NORRLAND

FRAMTIDSSÄKRA DIN KARRIÄR

Teknikcollege certifierar utbildningar som matchar det som Sveriges spännande teknik och industriföretag behöver. Väljer du en Teknikcollegeutbildning är du även med och tar fram verktygen som säkrar ett framtida hållbart klimat och samhälle. Genom ett nära samarbete med företag får du ett brett kontaktnät som snabbt hjälper dig att framtidsäkra din karriär. En utbildning som är certifierad av Teknikcollege ger dig också:

◦ Verklighetsanpassad lärmiljö där delar av utbildningen sker ute på företag.
◦ Stora möjligheter till sommarjobb, praktikplats och projektarbete.
◦ Tillfällen att knyta värdefulla kontakter inför framtiden.
◦ Chans till jobb direkt eller möjlighet till vidare studier.
◦ Nära koppling mellan teori och praktik där en stor del av arbetet sker i team.
◦ Kunskaper som matchar företagens framtida behov.
◦ Möjlighet att få jobba med den senaste tekniken.

Teknikcollege finns på:

Härnösands gymnasium
Teknikprogrammet inriktning Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik

Sundsvalls gymnasium
Industritekniska programmet inriktning Produktoch maskinteknik, Svetsteknik
Teknikprogrammet inriktning Design och produktutveckling, Informations och medieteknik,
Produktionsteknik, Samhällsbyggande och miljö och Teknikvetenskap

Timrå gymnasium
Teknikprogrammet inriktning Design och produkt-utveckling, Teknikvetenskap

Bobergsgymnasiet
Industritekniska programmet inriktning Produktoch maskinteknik, Svetsteknik
Teknikprogrammet inriktning Design och produkt-utveckling, Informations- och medieteknik