NTI Gymnasiet Västerås

Följ oss till framtidens tech!

Tech och IT har blivit en allt viktigare del av människans liv. Denna utveckling ställer stora krav på samhället och organisationer till att bistå med kompetens. Därför behövs du mer än någonsin för att kunna bemöta efterfrågan – och vi är här för att hjälpa dig uppnå dina ambitioner!

På NTI Gymnasiet Västerås präglas vardagen av ny teknik och forskning. Skolans ljusa och fräscha lokaler är belägna endast tre minuter från Centralstationen.
I en trygg, öppen och engagerad miljö, där alla känner alla, får du chansen att utvecklas till det du vill bli.

För oss är det viktigt att du som elev är med och påverkar din egen framtid och utvecklar dina kreativa sidor. Våra engagerade lärare stöttar dig mot dina mål, och med nätverkslabb, foto- och musikstudio, makerspace och e-sport gör vi dig redo för en digital värld i snabb förändring.

På NTI Gymnasiet Västerås har vi valt att specialisera oss på tre program där alla är riktade mot framtidens arbetsmarknad inom IT. Två av programmen är högskoleförberedande och i det tredje, yrkesförberedande programmet finns det möjlighet att läsa till kurser för att göra det högskoleförberedande.

ADRESS 
NTI-Gymnasiet Västerås
Ingenjör Bååths gata 47
722 12 VÄSTERÅS

Telefon: 021-40 39 40

Program

Högskoleförberedande program:
NTI Teknik (TEINF)
- Software
- Engineering

NTI Estet
- NTI Musik (ESMUS) Music Production
- NTI Design (ESEST) Front end

Yrkesförberedande program:
Med möjllighet att välja till kurser för högskolebehörighet:
NTI IT (EEDAT)
- Infrastructure