Västerås Citygymnasium

Vi är skolan som ser världen, lär om världen och håller om världen

På väg ut i världen?
Vi har möjligheterna för dig
Västerås Citygymnasium är en fristående gymnasieskola som startades 2008 och som i juni 2012 tog över Västerås Fria gymnasium. Skolan har en interkulturell inriktning på pedagogiken.

Du väljer mellan våra intresseprofiler:
Räddningstjänst
Under 2 år kommer du att få kunskap och erfarenhet i att hantera många situationer som har med räddningsarbete att göra, t ex trafikolyckor och brand. Vi varvar teori med praktiska övningar med full utrustning både inom skolan och på övningsfält. Vi gör även längre praktiska studiebesök på arbetsplatser som jobbar med räddning.

Mänskliga rättigheter
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så står det i FNs viktigaste deklaration. Trots detta kränks de mänskliga rättigheterna varje dag, både i Sverige och runt om i världen. Om du vill veta mer om varför det är så och tycker att det är viktigt att arbeta mot förtryck och ojämställdhet samt lära dig om globaliseringens effekter, då ska du läsa MR-profilen hos oss! År 3 genomförs en fältstudieresa någonstans i världen. Vi har bl a rest till Bosnien, Filippinerna, Tjeckien, Grekland och Polen.

Skolans läge och lokaler
Vi håller till i fina lokaler i kvarteret Mimer, 300 meter från centralstationen där bussar och tåg stannar. Vi har lokaler med både stora och små grupprum för självstudier. Vi har även speciella salar för våra yrkesprogram, med all den utrustning som behövs. Allt under ett tak! Lunch äter vi på Konserthus Terrassen, där de serverar mat med hög kvalitet. För idrotten hyr vi olika lokaler anpassade till de olika momenten.

Datorer
När du börjar hos oss får du låna en ny bärbar dator som du använder under dina 3 år hos oss. När du tar examen, får du behålla datorn!

ADRESS 
Västerås Citygymnasium
Box 444
722 14 VÄSTERÅS

Besök: Port-Anders Gata 5

Telefon: 021-338 07 28