Kunskapsgymnasiet Göteborg

Mer än kunskap

På Kunskapsgymnasiet blir du redo för livet – inte bara för nästa examination. I en inkluderande miljö kommer du att utvecklas och växa som person.

Hos oss är din kunskapsutveckling grunden, men vi vill också att skolan ska vara en plats för allt det andra som också är viktigt under gymnasie-tiden. Drömmar, visioner och person-liga val till exempel.

Våra lärare är engagerade och brin-ner för att undervisa. Genom vår studiecoachning får du kontinuerlig vägledning och gör strategier för att plugga smart och lyckas med dina studier. Coachningen skapar också en regelbunden och naturlig kontakt med din lärare.

Vi vill att du ska ha de bästa möjligheterna att utvecklas. Vi arbetar teoretiskt och praktiskt med motivation och kommunikation. Efter din utbildning på Kunskapsgymnasiet kommer du att vara väl förberedd för högre studier, arbete eller eget före-tagande.

Välkommen till oss!

Mer information om våra utbildningar hittar du på kunskapsgymnasiet.se/goteborg.

ADRESS 

Kunskapsgymnasiet Göteborg
Fabriksgatan 26
412 50 Göteborg

Telefon: 08–510 084 00

Program

EK – Ekonomi
Ekonomi, Juridik

NA – Naturvetenskap
Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle

SA – Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap