Strömma Naturbrukscentrum

På Strömma Naturbrukscentrum får Du en gedigen grund för att arbeta med djur, natur eller teknik. Du deltar i skötsel av skolans djur och i driften av vårt skoljordbruk. Du får samtidigt lära Dig teoretiskt hur djur och maskiner fungerar och förklaringar till hur arbetsuppgifter utförs på bästa sätt.

På Strömma är teoretiska salar, maskinhallar och djurstallar väl samlat. För hästutbildningen finns flera stallar, ett stort ridhus och fina ridstigar. Vi har välutbildade hästar för både ridning och körning. Djurvård har två djurhus med många olika sällskapsdjur, en veterinärklinik och träningsytor för hund både inom- och utomhus. Lantbruket förfogar över stora arealer, modern maskinpark, en mjölkningsrobot samt djurbesättningar av får och nötkreatur. Skolbibliotek, gymnastiksal och gemytlig matsal finns och det viktigaste - vi har mycket hög andel legitimerade och behöriga lärare.

Du väljer efter hand och får jobb direkt eller efter universitetsutbildning
Det kan vara svårt att bestämma i ett stort utbud. Du väljer inriktning och under utbildningens gång bygger du på med ämnen. Alla våra utbildningar ger generell högskolebehörighet, dessa kan du välja bort om du vill satsa mot en ren yrkesutbildning. Du kan välja till naturvetenskapliga ämnen (kemi, fysik och matematik) för att vara behörig att söka in till veterinär- och agronomutbildning mm.

Du får en meningsfull fritid på vårt elevboende
Det finns busshållplats vid skolan, men många väljer att bo på vårt elevboende. Fritidsledare finns dygnet runt och på kvällarna anordnas aktiviteter. Det finns möjlighet att ta med egen hund eller häst.

Nytta och nöje
Vi utbildar till branscher som behöver arbetskraft. Du väljer om du vill börja arbeta direkt efter studenten eller läsa vidare på högskola eller universitet. Våra elever uppger att de känner att all personal verkligen bryr sig om eleverna och mixen av teoretisk och praktisk undervisning gör skolan roligare.

Om skolan
Strömma Naturbrukscentrum ligger vackert med sina många byggnader omgivna av åkrar, ängar och skogsdungar. Skolan ägs av Hushållningssällskapet Sjuhärad som genom mångårig verksamhet med forskning, fältförsök och rådgivning inom den gröna näringen står som garant för hög utbildningskvalitet och tät kontakt med både branschen och akademien. Strömma har varit skola i över hundra år.

ADRESS 
Strömma Naturbrukscentrum
511 99 SÄTILA

Telefon: 0301-47500

Program

Naturbruksprogrammet, NB

Inriktningar och profiler
Djurvård - djurvårdare
Djurvård - hund
Djurvård - djur special
Hästhållning - hästskötare
Lantbruk - lantbruksdjur
Lantbruk - maskin
Samtliga inriktningar kan kompletteras med NV-kurser (vissa kurser ligger på utökat program)
Begränsat antal platser till Programinriktat individuellt val NB
Samma profiler som ovan