Vård- och omsorgscollege Sjuhärad

Vård- och omsorgscollege i Sjuhärad är en kvalitetssäkrad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Det innebär att om du väljer att utbilda dig till undersköterska hos någon av våra certifierade skolor får du en utbildning av hög kvalitet i nära samarbete med arbetslivet och med mycket goda möjligheter till arbete.

Efter studierna kan du antingen välja att jobba som undersköterska inom vård och omsorg eller läsa vidare på högskola, universitet eller yrkeshögskola. Du får även med dig ett diplom från oss som är meriterande vid anställning.

Utbildningen sker i samverkan med arbetslivet. En del av utbildningen är arbetsplatsförlagd vilket innebär att du under minst 15 veckor är ute på en arbetsplats tillsammans med utbildad handledare.

Vissa skolor erbjuder lärlingsutbildning vilket innebär att en mycket stor del av utbildningen genomförs på arbetsplatsen.
Undersköterskeyrket erbjuder många karriärvägar. Du kan till exempel arbeta med funktionshindrade, inom äldreomsorg, på sjukhus eller vårdcentraler. I utbildningen får du kunskaper i sjukvård, omvårdnad, medicin och hälsovetenskap. Du får även lära dig hur du bemöter människor som är i behov av vård och omsorg. Allt i nära koppling till arbetsliv och forskning.

Det är stor efterfrågan på personal inom vård och omsorg. Som utbildad undersköterska kommer du att vara mycket attraktiv på arbetsmarknaden.

Adress

Almåsgymnasiet Borås
almasgymnasiet@boras.se

Drottning Blankas gymnasieskola Borås
boras@dbgy.se

Marks gymnasieskola Skene
marksgymnasieskola@mark.se

Sundlergymnasiet Vårgårda
info@sundlergymnasiet.se

Tranemo gymnasieskola Tranemo
gymnasiet@tranemo.se

Tingsholmsgymnasiet Ulricehamn
so-tingsholm@ulricehamn.se