Finansanalytiker och finansekonom

På den svenska kapitalmarknaden arbetar finansanalytiker och finansekonomer. Med hjälp av värderingsmodeller analyserar och värderar de bolagens ekonomi, ekonomiska förutsättningar och framtidsutsikter.
Finansanalytiker är verksamma på den svenska kapitalmarknaden och arbetar på stora företags kapitalförvaltning, banker, försäkringsbolag eller värdepappersbolag.

Arbetsuppgifter
Finansanalytiker analyserar aktier eller obligationer och är specialiserade på bestämda företag eller branscher och kan ha titlar som aktieanalytiker, ränteanalytiker eller fondanalytiker. Finansanalytikern samlar in information om utvecklingen inom de företag eller branscher man bevakar. Med hjälp av värderingsmodeller analyserar och värderar finansanalytikern bolagens ekonomi, ekonomiska förutsättningar och framtidsutsikter.

Analytikern informerar regelbundet bland annat värdepappersmäklare på den egna arbetsplatsen om analyserna. Med hjälp av analyserna avgör investerarna ifall de ska köpa eller sälja de aktuella aktierna. Både finansekonomer och finansanalytiker får information från nyhetsbyråer och aktiebörser i hela världen.

En finansekonom arbetar med att låna upp pengar och låna ut och placera kapital i olika värdepapper. En finansekonom i ett företag ser till att företaget får så fördelaktiga lån som möjligt. Ekonomen omplacerar lånen efter hur räntan utvecklas och arbetet innebär täta kontakter med banker, försäkringsbolag och kreditinstitut. Man kan också arbeta med att placera företagets eget kapital i olika typer av värdepapper, fonder och valutor.

En finansekonom i ett större exportföretag kan arbeta med att bedöma risker och säkerheter vid exportaffärer. Man ordnar krediter för att finansiera olika affärer utomlands. För att bedöma vilka ekonomiska risker som finns med en affär måste finansekonomen skaffa information om landet, dess politik och ekonomiska situation.

Finansekonomer kan arbeta med företagsfinansiering, så kallad Corporate Finance, på banker och på större värdepappersbolag. Då hjälper man företagsledningar med finansieringstjänster och med att underlätta strukturomvandlingar. Man kan till exempel hjälpa till med samarbetsavtal, sammanslagningar av företag, uppdelningar av verksamheter i olika bolag och uppköp och försäljningar av företag.

Utbildning
För att bli finansekonom, finansanalytiker eller värdepappersmäklare ska man i allmänhet ha en ekonomisk högskoleutbildning, gärna med inriktning på finansiering/finansiell ekonomi.

Men det finns också högskoleutbildade personer med erfarenhet från andra branscher, till exempel civilingenjörer som arbetar som finansanalytiker med inriktning på det egna yrkesområdet.