Löne- och personaladministratörer

Löne- och personaladministratörer hanterar en mängd olika frågor kring löner och personal, så som löneutbetalningar eller avtalsskrivande. Mycket av arbetet sker vid datorn i olika löne- eller personalprogram. God kunskap om ekonomi, lagar och avtal behövs.

Löne- och personaladministratörer finns på de flesta företag – både inom privat och offentlig sektor.

Arbetsuppgifter
Vanliga arbetsuppgifter för löne- och personaladministratörer är utbetalningar, uträkning av löner, ledigheter och övertid, administration av anställningar, hantering av reseräkningar och utskrifter av arbetsgivarintyg. Mycket av arbetet sker vid datorn i olika administrativa program.

Löne- och personaladministratören ger också service och stöd till både anställda och arbetsgivare i löne-, anställnings-, och avtalsfrågor. Det kan till exempel handla om löneberäkning, anställningsavtal, sjukskrivningar eller pensions- och försäkringsfrågor. En löne- och personalassistent behöver därför kunskap om arbetsrättsliga lagar, som exempelvis lagen om anställningsskydd, och olika fackliga kollektivavtal på arbetsplatsen.

På mindre företag kan fler uppdrag och ansvarsområden ges till löne- och personaladministratören för att fylla ut tjänsten, så som budget, bokföring eller HR.

På större företag behövs istället ofta flera anställda inom området, och man är då oftast specialiserad på ett område. Löneadministratören fokuserar mer på löpande löneadministrativa arbetsuppgifter som att räkna ut personalens löner och hantera olika tillägg och avdrag. Personaladministratören, eller även kallad personalkonsulent eller HR-assistent, kan arbeta mer med rekrytering och anställningsavtal. Vid rekryteringar kan man få uppdrag så som annonsutformning, urvalsarbete, referenstagning, matchning och bokning.

Utbildning
Grundutbildning med ekonomisk inriktning finns inom gymnasieskolan på Ekonomiprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet.

Till vissa tjänster krävs utbildning på högskolenivå. Möjliga examen är exempelvis personal och arbetsliv eller ekonomi.

Lämpliga utbildningar med inriktning mot ekonomi, administration eller motsvarande kan även finnas inom Yrkeshögskolan.