Redovisningsekonom

Ekonomi är en central del i varje företag eller organisation och redovisningsekonomen får därmed en viktig roll. Som redovisningsekonom varierar uppgifterna, men arbetet kräver en helhetssyn inom ekonomi. För att trivas i rollen som redovisningsekonom behöver du ha ett sinne för siffror, vara noggrann och ansvarsfull. Redovisningsekonomer arbetar på företag eller inom organisationer, man kan också vara anställd på en redovisningsbyrå. 

Arbetsuppgifter
En redovisningsekonom är specialiserad inom bokföring och ekonomisk redovisning och arbetar med redovisningen av alla inbetalningar och utbetalningar och andra ekonomiska händelser i företaget. Till exempel ser redovisningsekonomen till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms redovisas och betalas in i rätt tid. Andra arbetsuppgifter består av löpande arbete med bokslut, årsredovisningar och andra ekonomiska transaktioner som rör företaget eller organisationens verksamhet. En gång per år görs ett mer omfattande årsbokslut.

I arbetet kan det ingå att utveckla modeller för redovisningen och utarbeta anvisningar för hur redovisningen ska göras. Ibland deltar redovisningsekonomen i budgetarbetet och gör bedömningar av hur stora intäkterna och utgifterna för en viss tidsperiod bör vara om man vill uppnå sina lönsamhetsmål.

Arbetar man på en redovisningsbyrå kallas man för redovisningskonsult. Arbetsuppgifterna skiljer sig inte från en redovisningsekonom som arbetar på ett företag eller organisation. Redovisningsekonomen kan även bistå revisorn med att granska företag och organisationers redovisning och förvaltning.

I arbetet behöver redovisningsekonomen tycka om att arbeta med siffror, vara noggrann och ansvarsfull. Det är viktigt att ha god samarbetsförmåga eftersom att man behöver ha förståelse för hela verksamheten.

Utbildning
Inom gymnasiet kan du läsa ekonomiprogrammet med ekonomisk inriktning. Programmet är högskoleförberedande. Det finns också en certifiering för ekonomutbildningar på gymnasiet. För mer information se Gymnasieinfo.se

För mer kvalificerade redovisningsuppgifter krävs ofta högskoleutbildning med ekonomisk inriktning. För att bli auktoriserad redovisningskonsult krävs en akademisk examen med företagsekonomisk inriktning om minst 180 hp, eller en av Far (tidigare Föreningen Auktoriserade Revisorer) godkänd eftergymnasial utbildning (exempelvis yrkeshögskoleutbildning) med inriktning mot företagsekonomi och redovisning om minst två år. Därutöver krävs ett antal års praktik inom redovisningsområdet. För detaljerad information om detta, kontakta Far eller klicka här.

Besök även studera.nu för mer information om studier på eftergymnasial nivå.