Socialförsäkringshandläggare

Socialförsäkringshandläggare hjälper människor att ta del av samhällets trygghetssystem vid exempelvis sjukdom eller arbetslöshet. Att informera om regler, utreda, bedöma och besluta om ersättningsrätt är vanliga arbetsuppgifter. Handläggaren har många kontakter med människor och andra myndigheter. Att kunna tillämpa regelverk på rätt sätt utifrån varje persons situation är en utmaning i arbetet.
De flesta socialförsäkringshandläggare arbetar på Försäkringskassan. En annan vanlig arbetsplats är en arbetslöshetskassa, även kallat A-kassa. A-kassorna är ofta inriktade på en bransch.

Arbetsuppgifter
En socialförsäkringshandläggare hjälper människor att ta del av socialförsäkringen vid behov. Det handlar både om ekonomisk ersättning och personligt stöd vid exempelvis sjukdom eller arbetslöshet.

På Försäkringskassan hjälper handläggaren kunder så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Varje kund har en unik situation och behöver mötas utifrån sina specifika behov. Utredningarna görs utifrån gällande regelverk. Det finns tre yrkesroller, som alla kan ha olika inriktningar:

Försäkringshandläggare gör utredningar, beslutar om ersättning och gör utbetalningar för de personer som beviljas ersättning. Arbetsuppgifterna är i huvudsak administrativa. Vid behov tar handläggaren kontakt med kunder och samarbetspartners via telefon, brev eller e-post.

Personlig handläggare arbetar med att stödja människor vid sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Handläggaren möter kunderna via personligt möte, i telefon eller skriftligt. Målet är att stödet ska, om det är möjligt, leda till att personen kan klara sig själv och sin försörjning. Samarbete sker med arbetsgivare och myndigheter, exempelvis Arbetsförmedlingen eller hälso- och sjukvården.

Försäkringsutredare gör utredningar och analyser av underlag, exempelvis läkarintyg. Arbetsuppgifterna är i huvudsak administrativa. Dokumentation sker löpande i alla ärenden. Utredaren fattar beslut och kommunicerar dessa. Vid behov tar utredaren kontakt med kunder och samarbetspartners.

På en A-kassa arbetar handläggaren med att utreda, bedöma och besluta om rätt till ersättning under arbetslöshet. Handläggaren informerar medlemmarna i A-kassan om villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. I arbetet ingår många kontakter med medlemmar, myndigheter och arbetsgivare.

Arbetstider
Socialförsäkringshandläggare arbetar oftast vanliga kontorstider.

Utbildning
För arbete som försäkringshandläggare är grundkravet slutförd gymnasieutbildning eller erfarenheter som kan bedömas likvärdiga.

Försäkringsutredare och personliga handläggare ska ha en examen från högskola/universitet eller erfarenheter som kan bedömas likvärdiga.

För en handläggare på en A-kassa är grundkravet slutförd gymnasieutbildning, men det är vanligt att krav ställs på examen från högskola/universitet.

Det är vanligt med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning på högskoleutbildningen.