Speditör

Speditörer arbetar med att hitta smarta transportlösningar åt kunder, som är effektiva både i tid och kostnader. Ofta arbetar man med internationella transporter. Man bokar transporttjänster hos transportföretag och sköter det administrativa arbetet, som att hantera frakthandlingar. Speditörer behöver vara bra på att organisera och kommunicera och ha fokus på att ge sina kunder bra service. Speditörer arbetar i transport – och speditionsföretag, på rederi, vid flyget eller inom handel och industri. Ibland kan man vara specialiserad på till exempel bilspedition eller flygspedition.

Arbetsuppgifter
Speditörer arbetar med att planera transporter av gods åt kunder. Man arbetar inte med egna transportmedel utan har kontakt med flera olika åkerier eller andra transportföretag. Med hjälp av dessa planerar man transporter av kundernas gods som är så effektiva som möjligt.

De transporter som speditörer arbetar med är ofta längre och mer komplicerade. Man ger råd om lämpliga transportvägar och utreder komplicerade transportproblem, till exempel ifråga om farligt gods. Det är vanligt att man arbetar med internationella transporter och den administration som följer med gränsöverskridande transporter. Ofta är speditörer specialiserade på ett visst transportslag som flygfrakt, rederi eller på ett geografiskt område.

När speditören kontaktas av en kund börjar man med att skaffa sig kunskap om t.ex. godsets storlek, värde och behov av transport. Därefter bokas transport för godset och de olika dokument som krävs utfärdas, till exempel import och export-handlingar samt tullhandlingar.

Speditören kan även teckna försäkringar eller ordna med lagring. Speditören förhandlar också med kunder och transportörer om priser, avtal och utreder reklamations- och skadeärenden.

Arbetstider 
Ibland arbetar man kvällar och helger.

Utbildning:
Inom Yrkeshögskolan finns flera utbildningar inom spedition och transportplanering. Ofta ställs förkunskapskrav som utbildning från Handels- och administrationsprogrammet inom gymnasieskolan eller tidigare erfarenhet inom transportbranschen.

Språkkunskaper kan vara meriterande vid anställning, framförallt engelska och ibland tyska.