Statistiker

Det är viktigt att kunna tänka logiskt och ha organisationsförmåga. En statistiker måste kunna hantera stora informationsmängder och ur ett omfattande material ta fram det väsentliga och presentera det på ett lättförståeligt sätt.

Statistikern kan arbeta i ett företag, en myndighet, kommun eller organisation med att planera, genomföra och tolka undersökningar. Prognosberäkningar och statistiska undersökningar och utvärderingar av olika slag, marknadsanalyser, opinionsundersökningar och kvalitetskontroller är vanliga arbetsuppgifter. Man kan också arbeta med att utveckla statistiska metoder för att bearbeta statistikuppgifter.
Vid undersökningar är det vanligt att man som statistiker arbetar i en projektgrupp tillsammans med specialister på ämnet för den aktuella undersökningen. Man planerar undersökningen tillsammans med gruppen och föreslår vilka metoder man ska använda för att samla in bearbeta och analysera data. Man beskriver vilken information man vill ha fram och lägger upp rutiner för hur datorbearbetningen ska gå till.
Att analysera och tolka de framtagna uppgifterna och formulera slutsatser ingår i arbetet. Statistikern bedömer också rimligheten och säkerheten i slutsatserna.