Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratörer arbetar med att se till att allt ska fungera när en utbildning ska genomföras. Att kunna ha många bollar i luften är en viktig del i arbetet eftersom det är detaljerna som ger helheten. Allt ska vara noga förberett för att det ska fungera i praktiken. Arbetet sker ofta i samarbete med andra, exempelvis lärare och studierektorer.

Utbildningsadministratörer är ofta anställda av högskolor, universitet eller studieförbund. Organisation och privata har också behov av utbildningsadministratörer.

Arbetsuppgifter
För att en utbildning ska kunna genomföras är det mycket som ska fungera. Utbildningsadministratören bokar lokaler, lärare och utrustning, köper in litteratur och annat kursmaterial och beställer fika och luncher. Att lägga schema kan också vara en uppgift. Ibland kommer återbud och då tar utbildningsadministratören kontakt med nya kursdeltagare.

På högskolan är det vanligt att utbildningsadministratören håller i starten av utbildningen och gör uppropet. Särskilt inför terminsstarter är arbetet intensivt.

Studievägledning kan också vara en del av arbetet. Då informerar man om utbildningarna och tar fram informationsmaterial. Ibland hjälper man studenter som ska studera utomlands med information, planering och kontakter.

På studieförbund är det vanligt att man tar initiativ till och organiserar studiecirklar och kulturprogram. Då ansvarar man för rekrytering av studiecirkelledare. Att marknadsföra och sälja utbildningar liksom att ha ansvar för ekonomi och budget kan ingå i arbetet. Att informera på arbetsplatser om olika studievägar är annat som kan ingå. Det är vanligt att man har många utåtriktade kontakter. Det kan vara myndigheter, företag, medlemsorganisationer och med allmänheten.

Under tiden utbildningen pågår kan utbildningsadministratören behöva lösa problem som plötsligt uppstår för att det ska fungera på bästa sätt. Det kan exempelvis vara att läraren blir sjuk eller att lokalerna inte fungerar bra. Då samarbetar man ofta med andra för att hitta lösningar.

Efter utbildningen är klar ska kursintyg utfärdas, utvärderingar registreras och ibland har också administratören hand om ekonomin kring utbildningen.

Utbildningsadministratören kan också tillsammans med andra arbeta med att planera för kommande utbildningar och utveckla utbildningen till det bättre.

Utbildning:
Utbildningsadministratörer/utbildningssekreterare har oftast högskoleutbildning. Lämplig utbildningsbakgrund är gymnasieutbildning. Det finns inga formella krav på högre utbildning. Det är ändå vanligt att man har någon form av högskoleutbildning.

Utbildningskraven för studieorganisatörer varierar. Det är vanligt med krav på högskoleutbildning med exempelvis pedagogisk inriktning, men gymnasial utbildning kan ibland räcka.