Arbetsledare

Arbetsledare är en person med arbetsledande befattning, ofta utsedd med formell makt att leda och fördela arbete i företag eller organisation.