Bantekniker/banarbetare

Bantekniker arbetar med underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av järnvägsspår, i tunnelbanor och på spårväg. Vanliga arbetsuppgifter är växel- och rälsbyten, snö- och vegetationsröjning och spårjusteringar. Arbetet förbättrar och säkerställer framkomligheten för tåg och innebär därför tidspress.

Bantekniker arbetar hos järnvägsentreprenörer som bygger, driver och underhåller järnvägssystem. Det finns ett antal stora företag i branschen, men också några små företag.

Arbetsuppgifter
Dagens tågtrafik med trängsel på spåren, höga hastigheter och tunga laster ställer höga krav på spårets uppbyggnad och komponenter. Det måste också underhållas på rätt sätt. I banteknikers arbetsuppgifter ingår till exempel:

● Spår- och växelbyten
● Räls -och slipersbyten
● Spårjusteringar
● Snö- och vegetationsröjning

Arbetsmiljö
Bantekniker jobbar ofta i arbetslag och då även tillsammans med andra yrkesgrupper inom järnväg. De arbetar oftast utomhus i nästan alla väder. Många bantekniker arbetar periodvis utanför hemorten. Det är vanligt att veckopendla och bo i husvagn i närheten av arbetsställena under arbetsveckan.

Arbetstider
Bantekniker arbetar ofta natt och ibland även på helger då trafiken stängts av. Vissa har också beredskap i hemmet efter arbetstidens slut, för att snabbt kunna rycka ut på felsökning och felavhjälpning.

Utbildning
Grundläggande utbildning finns inom gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram, kompletterat med en eftergymnasial utbildning inom banteknik som finns vid Trafikverksskolan i Ängelholm. Utbildningen ingår i Yrkeshögskolan.

Det finns även en riksrekryterande gymnasieutbildning inom bygg- och anläggningsprogrammet i Nässjö som utbildar inom banteknik.

Det kan också finnas möjlighet att gå en företagsanpassad utbildning via Trafikverket. Då anställs man först hos en järnvägsentreprenör som bekostar utbildningen.

Bantekniker/banarbetare kan också vidareutbilda sig till andra järnvägsyrken, exempelvis spårsvetsare eller besiktningsman.

För att anställas krävs att man blir godkänd för de medicinska krav som ställs för alla som jobbar i säkerhetstjänst på järnväg. Transportstyrelsen har mer information om detta.

 

B-körkort är ett krav vid anställning. C-körkort kan vara meriterande.