Målare

Målare är specialister på behandling av ytor. De arbetar med att måla inom- och utomhusmiljöer och att tapetsera väggar. I arbetet ingår att göra ett noggrant underarbete i form av spackling, slipning och grundmålning. Känsla för färg och form är viktigt i arbetet. Serviceförmåga står i centrum eftersom kundkontakter är en stor del av arbetet.

Målare arbetar ofta i måleriföretag. Arbetsplatsen för målare varierar mellan privata och offentliga miljöer. Det kan vara bostäder, sjukhus, kontor, industrier och byggarbetsplatser.

Arbetsuppgifter
Målare arbetar ofta med renovering av bostäder och lokaler eller med nyproduktion. Målaren arbetar med att måla väggar, tak, fasader, trappor, pelare och snickerier i form av fönster och dörrar.

En målare är specialist på behandling av ytor. Förutom målning och tapetsering, ingår ett noggrant underarbete som tar upp stora delar av arbetstiden. Ytan behandlas ofta genom att spacklas, slipas och grundmålas. Spackel läggs vid ojämnheter och remsor vid skarvar, därefter slipas ytan för att jämna till den ytterligare. Detta är viktiga förberedelser inför målning eller tapetsering. Underarbetet är avgörande för slutresultatet.

En del målare specialiserar sig på dekorationsmålning, en arbetsuppgift som kräver stor hantverksskicklighet. Dekorationsmålning kan handla om att utsmycka trappuppgångar eller att renovera kulturbyggnader. Det finns fler områden att specialisera sig inom, till exempel våtrumsmålning, rostskyddsmålning och fönsterbehandling.

Målaren kan också arbeta med teknikerna marmorering och ådring, men det är inte lika vanligt. Marmorering innebär att skapa en illusion av marmor, medan ådring handlar om att efterlikna trävirke.

Målaren har mycket kundkontakter, till exempel med fastighetsägare och byggentreprenörer. Målaren behöver ha känsla för färgsättning, vilka färger som passar ihop och hur färgerna till exempel matchar en intilliggande tapet. Det är viktigt för att kunna ge råd till kunden om färg- och tapetval.

Arbetsmiljö
Målaren arbetar både inom- och utomhus, ibland på höga höjder. Under sommaren är det vanligare att arbeta utomhus och på vintern inomhus. Arbetet sker oftast i arbetslag, men ensamarbete förekommer.

Arbetstider
Målare arbetar oftast dagtid.

Utbildning

Grundutbildning till målare finns inom gymnasieskolan på bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning måleri. Därefter söker man lärlingsanställning (färdigutbildning) i ett företag och utbildar sig under cirka två år. Efter lärlingsutbildningen gör man ett gesällprov och vid godkännande får man ett examensbevis som visar att man uppfyller branschkraven.

Man kan också läsa målerikurser på en vuxenutbildning under cirka ett år och därefter söka lärlingsanställning på ett måleriföretag. Lärlingsutbildningen blir i detta fall cirka tre år. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning.

Är man 19 år eller äldre kan man själv söka lärlingsplats i ett måleriföretag och utbilda sig som lärling i individuell utbildning. Då står företaget för den praktiska och yrkesteoretiska utbildningen. Det tar cirka fyra år att utbilda sig på detta sätt.

Måleribranschens yrkesnämnd har mer information om utbildningsvägar och yrkesbevis.