Platschef

En platschef har det yttersta ansvaret på byggarbetsplatsen. Arbetsuppgifter kan se väldigt olika ut beroende på i vilket skede projektet befinner sig i. Som platschef är man involverad i allt från början till slut och helt beroende av övriga medarbetare. Då är det viktigt med planeringen och samordningen för att allt ska fungera på bästa sätt. För att lyckas är det viktigt med en tydlig struktur, så att alla vet vem som är ansvarig för vad.

Utbildning
Som platschef behöver du en högskole- eller civilingenjörsutbildning eller motsvarande och erfarenhet inom byggbranschen.