Ställningsbyggare

Ställningsbyggare monterar ställningar på byggarbetsplatser som olika yrkesgrupper behöver för att kunna utföra sitt arbete. Ställningsbyggaren arbetar med lösa rör, kopplingar och systemställningar. Säkerhet och noggrannhet är mycket viktiga delar i arbetet eftersom ställningarna byggs för att andra ska ha en säker arbetsplats.
Ställningsbyggare arbetar i privata företag som monterar och levererar byggnadsställningar. Kunder är ofta byggföretag, industrier och fastighetsägare.

Arbetsuppgifter
Ställningsbyggare monterar de ställningar som behövs på en byggarbetsplats. Byggnadsställningar är ett viktigt hjälpmedel för de yrkesgrupper som ska arbeta på bygget. Det finns olika typer av byggnadsställningar och vilken typ som används beror på vilket slags arbete som ska utföras.

En del ställningar består av lösa rör som sätts ihop med kraftiga klämmor, medan andra består av förtillverkade delar som monteras ihop enligt ett system. Stålställningar används ofta, men det finns också rullställningar, klätterställningar och trapptorn.

Ställningsbyggaren sätter infästningar i husen och gör hållfasthetsberäkningar för att kontrollera att ställningen klarar den belastning som den kommer att utsättas för. Säkerheten är det absolut viktigaste i jobbet, ställningarna måste byggas enligt särskilda föreskrifter.

Ställningarna flyttas mellan olika byggen. I ställningsbyggarens arbete ingår att räkna ut hur mycket material och vilken sorts ställning som behövs till nästa bygge. I arbetet ingår även att montera ned ställningarna.

Arbetsmiljö
Att montera byggnadsställningar är ofta ett utomhusarbete som sker på höga höjder. God grundfysik underlättar arbetet då man bär och lyfter mycket för hand. Lyftkran och andra hjälpmedel används vid tyngre arbetsmoment.

Utbildning
Grundutbildning till ställningsbyggare finns inom gymnasieskolan på bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad. Efter examen söker man lärlingsanställning (färdigutbildning) i ett företag. Efter cirka 1,5 år som lärling får man sitt yrkesbevis, förutsatt att man har en komplett grundutbildning.

Alternativa vägar till grundutbildning är via en av BYN godkänd utbildningsgivare (vuxen- eller arbetsmarknadsutbildning) eller via en distansutbildning där BYN anordnar den teoretiska delen av utbildningen och där företaget står för den praktiska utbildningen.

BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) eller STIB (branschorganisationen för ställningsentreprenörer) har mer information om utbildningsvägar och yrkesbevis.