Stenmontör

Stenmontörer lägger golv, sätter trappor och monterar fasader av natursten så som marmor, granit, skiffer och kalksten. Resultatet av arbetet ska vara funktionellt, dekorativt och bestå i många år. Arbetet är fysiskt krävande.
Stenmontörer arbetar med både nybyggnationer, renovering och underhåll.

Arbetsuppgifter
De vanligaste arbetsuppgifterna för stenmontörer är att:

● Lägga golv
● Sätta trappor
● Montera fasader

Materialet som används är natursten, oftast marmor, granit, skiffer och kalksten. Natursten används ofta i offentliga byggnader som hotell, kontor och banker. Stenmontörer behöver ha känsla för mönster, färg och form eftersom materialet både fyller en praktisk funktion och ska vara dekorativt.

Stenskivorna sågas till lämplig storlek och form med hjälp av en så kallad vattensåg, det vill säga en sågklinga som begjuts med vatten vilket i sin tur binder dammet. Tack vare detta är inte jobbet så dammigt som det var förr.

Arbetsmiljö
Stenmontörer arbetar både inomhus och utomhus. Oftast arbetar de självständigt, men på stora arbetsplatser förekommer det att stenmontörer arbetar i lag. Att vara stenmontör kan innebära arbete utanför hemorten. Arbetet är ibland tungt, men maskiner som truckar och andra lyftredskap underlättar arbetet.

Utbildning
Grundutbildning till stenmontör finns inom gymnasieskolan på bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad med programfördjupning specialyrken. Efter examen söker man lärlingsanställning (färdigutbildning) i ett företag. Efter cirka 1,5 år som lärling får man sitt yrkesbevis, förutsatt att man har en komplett grundutbildning.

Alternativa vägar till grundutbildning är via en av BYN godkänd utbildningsgivare (vuxen- eller arbetsmarknadsutbildning) eller via en distansutbildning där BYN anordnar den teoretiska delen av utbildningen och där företaget står för den praktiska utbildningen. BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) har mer information om utbildningsvägar och yrkesbevis. 


B-körkort är ofta ett krav vid anställning.