Tak- och tätskiftsmontörer

Tak- och tätskiktsmontörer arbetar med att lägga tätskikt och yttertak på byggnader, men även med att montera tätskikt på byggnadsdelar som kulvertar och brobanor. Arbeten finns inom nyproduktion och renoveringar av äldre hus. Tak- och tätskiktsmontage är ett precisionsarbete som innehåller många olika arbetsmoment, material och tekniker.

Tak- och tätskiktsmontörer är oftast anställda i mindre takentreprenadföretag som är specialiserade på takarbeten. Företagen arbetar ofta på uppdrag av privatpersoner, byggföretag, industrier och fastighetsbolag.

Arbetsuppgifter
Tak- och tätskiktsmontören arbetar med att lägga tätskikt och yttertak på byggnader av olika slag. Tak- och tätskiksmontören arbetar med både nyproduktion och renovering av äldre hus. Ett yttertak måste isolera mot kyla och hålla fukt ute. En stor del av arbetet handlar därför om att lägga takets tätskikt. Det innebär att tak- och tätskiktsmontören först monterar värmeisolering och fuktskydd. Därefter täcker man taket med olika material, exempelvis papp, betongpannor eller tegelpannor. När det gäller renoveringar av äldre hus med plåttak kan tak- och tätskiktsmontören göra allt underarbete så att en plåtslagare bara behöver lägga själva plåttaket.

Arbetsmiljö
Tak- och tätskiktsmontören arbetar ofta i mindre, självständiga arbetslag. Det är ett utomhusjobb som ofta sker på höga höjder. Arbetet kan ibland vara tungt och kräver god grundfysik, men färdiga takenheter används allt oftare vilket underlättar arbetet.

Utbildning

Grundutbildning till tak- och tätskiktsmontör finns inom gymnasieskolan på bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad med programfördjupning specialyrken. Efter examen söker man lärlingsanställning (färdigutbildning) i ett företag. Efter cirka 1,5 år som lärling får man sitt yrkesbevis, förutsatt att man har en komplett grundutbildning.

Alternativa vägar till grundutbildning är via en av BYN godkänd utbildningsgivare (vuxen- eller arbetsmarknadsutbildning) eller via en distansutbildning där BYN anordnar den teoretiska delen av utbildningen och där företaget står för den praktiska utbildningen. BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) har mer information om utbildningsvägar och yrkesbevis. Kontakta din kommun för frågor om vuxenutbildning och din arbetsförmedlare för frågor om arbetsmarknadsutbildning.

 

B-körkort är ofta ett krav vid anställning.