Undertaksmontör

Undertaksmontörer arbetar med att montera alla tänkbara former av undertak. Det innebär en mängd olika dekorativa, kylande och värme- och ljudisolerande takmaterial inomhus. Det är vanligt att ingå i mindre arbetslag. Undertaksmontörer kommer in sent i byggprocessen.
Undertaksmontörer är oftast anställda i mindre undertaksföretag som är specialiserade på undertaks- och akustikmontage. Företagen arbetar ofta på uppdrag av byggföretag, kommuner, landsting, industrier och fastighetsbolag.

Arbetsuppgifter
Undertaksmontören arbetar med nyproduktion och ombyggnation. Undertaksmontörer monterar ofta undertak i skolor, kontor, sjukhus, industrilokaler och andra offentliga lokaler. Undertak monteras för att skapa ljud- och värmeisolering och för att dölja rördragningar och ventilationskanaler. Estetik och utformning är viktiga delar av arbetet. Undertaket består vanligtvis av ett bärverk, där skivor av olika material monteras upp. Montering av elskenor ingår också i arbetet. Undertaksmontören arbetar ofta med lätta material av till exempel plåt, gips och aluminium.

Arbetsmiljö
Undertaksmontören arbetar inomhus. Det är vanligt att arbeta i mindre, självständiga arbetslag. Undertaksmontören monterar ofta undertak 3-4 meter över golvet. Ibland monteras undertak på högre höjder, till exempel vid ljuddämpning av industrilokaler.

Utbildning
Grundutbildning till undertaksmontör finns inom gymnasieskolan på bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad. Efter examen söker man lärlingsanställning (färdigutbildning) i ett företag. Efter cirka 1,5 år som lärling får man sitt yrkesbevis, förutsatt att man har en komplett grundutbildning.

Alternativa vägar till grundutbildning är via en av BYN godkänd utbildningsgivare (vuxen- eller arbetsmarknadsutbildning) eller via en distansutbildning där BYN anordnar den teoretiska delen av utbildningen och där företaget står för den praktiska utbildningen. BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) har mer information om utbildningsvägar och yrkesbevis. 

B-körkort är ofta ett krav vid anställning.