Animatör

Som animatör behöver du kunna rörlig 2D- och 3D-grafik. Du behöver även kunskap om hur du planerar och driver ett animationsprojekt från idé till färdig film. Du kan arbeta med att skapa illustrationer, animationer samt bildberättelser för att förmedla ett budskap, en känsla eller ett intryck.