Drifttekniker och supporttekniker inom IT

Drifttekniker arbetar med att underhålla servrar, infrastruktur och applikationer. Supporttekniker eller helpdesktekniker arbetar ofta med att lösa problem med datorer åt kunder eller kollegor. I båda rollerna är man expert på datorer och behöver vara bra på att lösa problem.

Arbete med service och support till datoranvändare sker inom de flesta branscher, i företag, förvaltningar och kommuner. Arbetet med support kan även ske hos företag som säljer program eller datorer.

Arbetsuppgifter
Drifttekniker inom IT arbetar med att lösa problem inom IT-drift. Arbetsuppgifterna varierar beroende på hur stort företaget är. På ett mindre företag har man ofta bredare arbetsuppgifter och på ett större mer specialiserade uppgifter.

Vanliga arbetsuppgifter är att sköta underhåll av servrar, infrastruktur, nätverk, system och applikationer. Att lösa supportärenden, utföra installationer av applikationer, system och servrar är också vanligt.

Drifttekniker kan beställa och koordinera underhållstjänster i de fall man köper in dem av andra företag (outsourcing). Som drifttekniker kan man också arbeta i en drifthall och ha ansvar för stordriften av tekniska miljöer, då är automatik och övervakning de vanligaste uppgifterna.

När utrustning köpts in ansvarar driftteknikern för installationen av datorer, utrustning och datorprogram och för att testa så de fungerar. Ibland anpassas datorer och datorprogram för att passa företaget. Det kan också ingå i jobbet att utbilda användarna.

Supporttekniker arbetar med att ge hjälp över telefon till kunder eller användare som har problem med sina datorer, telefoner eller system. De hjälper både de som behöver stöd med att använda datorprogram och löser fel i programmen eller datorerna. Genom att ställa frågor ringar man in vad som orsakar problemen, och lotsar sen användaren fram till möjliga lösningar.

Man skiljer ofta på first och second line support. I firstline support är man ofta först med att få kontakt med användaren. En del frågor löser man direkt, men mer komplicerade frågor skickar man vidare till de som arbetar i second line. Det blir allt vanligare att ärenden handlar om it och telefoni. Många användare behöver stöd med att till exempel komma igång och använda sin e-post och kalender i telefonen.

Gränserna mellan olika datayrken blir alltmer flytande. Läs därför även om andra datayrken, till exempel om nätverkstekniker. Se under Liknande yrken.

Arbetstid
Beredskapstjänstgöring förekommer. Det kan innebära att du måste arbeta på nätter och helger.

Utbildning
För yrken inom datorservice är teknisk eller naturvetenskaplig utbildning från gymnasieskolan i kombination med ytterligare datautbildning ett minimum. Ibland krävs eftergymnasial utbildning, till exempel en datautbildning från högskola eller yrkeshögskola.

IT-tekniker som arbetar med service och support bör ha bred kunskap om och intresse för datorer och kunskaper om både hårdvara och mjukvara.

Det är viktigt med kunskaper i engelska eftersom IT-branschen är internationell, i stort sett all dokumentation och referenslitteratur är på engelska.

Om du arbetar med kundbesök bör du ha körkort.