Ingenjör inom IT

Ingenjörer inom IT-området arbetar med att hitta IT-lösningar som på olika sätt stödjer verksamheter inom företag och organisationer. Vanliga yrken är IT-strateg, IT-samordnare, IT-arkitekt, systemvetare, testledare, användbarhetsexpert och säkerhetsansvarig inom IT. Flera inriktningar på ingenjörsutbildningen är användbar och efterfrågad inom branschen.

Utbildning
I Sverige finns över 200 ingenjörsutbildningar på högskole- och civilingenjörsnivå med olika inriktningar som ges vid ett 30-tal skolor. Civilingenjörsutbildningar är fem år medan högskoleingenjörsutbildningar är tre år.