Spelutvecklare

En spelutvecklare omsätter idéer till att bli riktiga spel. Det är spelutvecklaren som skapar spelet från grunden och ser till att det håller högsta möjliga kvalitet. Arbetet kan egentligen delas in i tre olika delar. Man kan antingen arbeta med design, grafik eller programmering.

Det allra vanligaste är att man har utbildat sig och arbetar inom ett av dessa tre områden men på mindre företag kan en och samma spelutvecklare arbetar med alla tre delarna.

Spelutvecklare arbetar på företag som utvecklar dataspel. Det allra vanligaste är att man arbetar inom ett av de tre områdena -speldesign, grafik eller programmering. På mindre företag kan en och samma spelutvecklare arbeta med alla tre delarna.

Arbetsuppgifter
Speldesigners och level designers skapar spel utifrån idéer, de arbetar med att konstruera hur spelet ska spelas och hur det kommer upplevas. Ofta har en speldesigner en projektledande roll och en helhetssyn över spelet. Man arbetar mycket med detaljer för att slutprodukten ska bli så komplett som möjligt och följa tanken eller idén med spelet.

Som designer är det kreativitet och spelupplevelsen som står i centrum. Detta förmedlar man sen till resten av teamet. Man behöver också veta vad man kan begära av de programmerare och grafiker man arbetar med genom att ha en grundkunskap om deras arbete.

Speldesign är oftast en mer senior arbetsroll. En level designer arbetar med mindre upplevelser i spelet, exempelvis hur en bana ska spelas och upplevas, medan en speldesigner har mer övergripande ansvar.

Grafiker har hand om det visuella i spelet. Alla 3D-modeller, texturer eller miljöer är grafikerns hantverk. Det kan handla om att fånga en stämning som teamet är ute efter, exempelvis genom att ge landskap i spelet en särskild karaktär. Grafikern arbetar med hjälp av till exempel färger och ljussättning för att skapa en sådan miljö. En konstnärlig förmåga är viktig för en grafiker att ha som grund i arbetet.  

Programmerarens arbete har en teoretisk utgångspunkt och skiljer sig inte mycket från andra programmerares jobb. Arbetsuppgifterna består till största delen av att skriva kod som “ger spelet liv” – den skapar funktioner och logiska samband. Programmeraren bygger ramen och verktygen som gör att spelet fungerar. Programmeraren ser till att spelet får de funktioner som det behöver, att det följer de kommandon som spelaren ger och hur spelet ska reagera på alla kommandon. Under arbetets gång testas spelet för att kontrollera att det fungerar som man vill.

Arbetstider
När man är i slutfasen av ett projekt händer det att man behöver arbeta kvällar och helger.

Utbildning
Det finns ett antal olika utbildningar som inriktar sig på dataspelsutveckling, både inom universitet och högskola och inom Yrkeshögskolan. Oftast inriktar man sig under utbildningen mot programmering, grafik eller design m.m.  Man samarbetar mellan utbildningsinriktningarna och gör spel i projektarbeten under utbildningen.

Man måste inte ha gått en utbildning som är direkt inriktad mot dataspelsutveckling. Exempelvis har en del av de som arbetar med programmering för dataspel ofta en bakgrund från andra programmeringsutbildningar.

Utbildning är inte alltid nödvändigt för anställning eftersom spelföretag anställer utifrån portfolio eller arbetsprover. Det betyder att tidigare erfarenhet av spelprojekt står i centrum och kreativ talang och personlighet spelar in. Det är viktigt att kunna visa att man kan arbeta i team.