Systemförvaltare

En systemförvaltare arbetar med den långsiktiga administrationen och driften av ett eller flera IT-system. De ser till att systemet hela tiden utvecklas så att det stöder verksamheten i företaget, att det är säkert och att de som använder det vet hur de ska göra.Systemförvaltare arbetar i så gott som alla större organisationer, oavsett bransch, eftersom de finns där det finns datasystem.

Arbetsuppgifter
Vilka arbetsuppgifter som ingår i yrket kan variera mellan olika företag/organisationer eller branscher. Men i grunden arbetar en systemförvaltare med den långsiktiga administrationen och driften av ett eller flera IT-system. Det kan till exempel vara säkerhetssystem, ekonomisystem eller lönesystem. Ett datorsystem kan ha flera systemförvaltare som delar på arbetsuppgifterna. En närliggande roll är systemadministratör.

Systemförvaltare leder utvecklingen av datorsystemen. De har löpande kontakt med systemets administratörer och med andra systemförvaltare. De ansvarar för att information och användarstöd finns tillgängligt för de som använder systemet och ansvarar också för att dessa får utbildning i hur systemet ska användas.

Systemförvaltare ansvarar för att de IT-system som företaget har hela tiden anpassas till den verksamhet som de ska stödja. Om till exempel en förändring inträffar i en verksamhet behövs kanske en ny del läggas till i IT-systemet, eller så behöver man justera hur systemet fungerar. Sådana förändringar görs av systemförvaltaren.

I det arbetet samlar man in krav och önskemål från verksamheter och användare på hur IT-systemen ska användas. För att IT-stödens ska fungera så bra som möjligt i verksamheten behöver systemförvaltare ha bra kontakt med användare och leverantörer till IT-systemet.

Ibland måste program uppdateras och ersättas. Då behövs ett säkerhetsarbete för att skydda programmet mot till exempel virus, otillåtna användare eller att data försvinner om programmet kraschar. Systemförvaltare ansvarar för att säkerhetsplanerna för datasystemen skapas och följs.

Utbildning
Oftast behöver man ha en grundläggande högskoleutbildning inom data- och systemvetenskap samt erfarenhet att arbeta med systemutveckling. Mer information om utbildningar finns på studera.nu

Man måste hålla sig uppdaterad med vad som händer inom IT-systemområdet.