Systemutvecklare

Systemutvecklare tar fram och utvecklar data/IT-system eller delar av system. Man kan utveckla allt ifrån ekonomisystem till system för att styra industriproduktion. Programmering är ofta kärnan i systemutvecklarens arbete. Det är viktigt att vara logisk och kreativ och kunna jobba bra tillsammans med andra.

Systemutvecklare arbetar till exempel på företag som arbetar med mjuk och hårdvaruutveckling inom IT-området men också inom andra branscher där IT-systemen är en bärande del av tjänsterna eller produkterna som på banker, inom handel eller industrin. De kan också jobba som konsulter inom organisationer och myndigheter.

Arbetsuppgifter 
Systemutvecklare arbetar med att utveckla nya IT-system, eller vidareutveckla system som redan finns. Oftast finns det inslag av både programmering och systemutveckling i jobbet. Det är vanligast att systemutvecklaren själv programmerar, men de kan även lämna instruktioner till programmerare som konstruerar datasystemet.

IT-utveckling startar oftast med en projektidé eller ett behov hos den verksamhet som behöver ett IT-system. Den idén utvecklas sedan i samverkan mellan beställaren och utvecklaren där man jobbar i korta tidsatta utvecklingssteg s.k. agilt arbetssätt.

Systemutvecklaren behöver förstå de problem företaget vill lösa med systemet och vilka krav detta ställer. För att ta reda på det samarbetar med dem som ska använda systemet och skaffar sig goda kunskaper om den verksamhet som företaget bedriver.

Utifrån faktainsamlingen bygger systemutvecklaren tillsammans med användarna upp datamodeller för att beskriva verksamhetens mål, processer, rutiner, objekt och informationsbehov. Utifrån dessa definierar man vilka krav som ställs på systemet. Man stämmer hela tiden av förslagen på lösningar med de som beställt och ska använda systemet. Ofta utbildar man och handleder de som ska använda systemet.

Inriktningar
Ibland är systemutvecklare specialiserade på en viss del i utvecklingen av nya system och kan då kallas för exempelvis systemutredare, systemanalytiker, systemdesigner eller systemtestare. Till systemutvecklingsgruppen hör också IT- eller systemarkitekten som har mer övergripande uppgifter.
Yrken som kan anses vara varianter av systemutvecklare är mjukvaruutvecklare och applikationsutvecklare. Dessa ansvarar för mer avgränsade delar av system. Även webbutvecklare är en variant av systemutvecklare som utvecklar webbapplikationer.

De som utvecklar system för att styra maskiner och robotar inom industri kallas ofta systemkonstruktörer eller systemingenjörer.

Man kan även arbeta med GIS-utveckling, som handlar om att sammanfoga programvaruapplikationer med databaser och visa resultatet på kartor.

Utbildning
Systemutvecklare har oftast en högskoleutbildning med datainriktning, till exempel en systemvetenskaplig utbildning eller någon civilingenjörsutbildning med datainriktning.

Det finns många olika datautbildningar, både längre och kortare. Betoningen i utbildningen kan ligga på tekniken eller maskinerna, på program och system eller på samspelet mellan människa och dator.

Inom Yrkeshögskolan finns också utbildningar med datainriktning.

Som systemutvecklare har man stor nytta av att ha kunskaper om den verksamhet du ska arbeta inom. Det är viktigt att kunna engelska och gärna även andra språk.