VFX-artist

En VFXartist använder mjukvara för att skapa visuella effekter inom film- och reklamproduktion. … VFX är en förkortning av engelskans visual effects. Det innebär digitala, visuella specialeffekter för rörlig bild. VFXartister skapar VFX-effekter och anställs i första hand av ett specialiserat efterproduktionsbolag.