Butikssäljare

Servicekänsla och bra bemötande är två viktiga egenskaper för att bli en bra butikssäljare. Genom att ge kunden en positiv upplevelse av butiken ökar chanserna att kunden återkommer. Som säljare är man ofta en del av ett arbetslag, där alla tillsammans har ett ansvar för arbetsuppgifterna. En person är ofta ansvarig för en varugrupp och ser till att allt som gäller till exempel mejerivaror, sportartiklar eller damkläder är i ordning.

Säljare arbetar i stora och små butiker, varhus och köpcentrum.

Arbetsuppgifter
Som säljare i butik eller varuhus kan man sälja allt mellan himmel och jord, från nyupptagen potatis till avancerad elektronik. Det är viktigt att vara lyhörd och svara på kundernas frågor om olika varor och ge kunden råd om skötsel.

Kunskap om varorna är viktig. I vissa butiker sköter butikssäljaren enklare expediering men i andra butiker krävs omfattande specialkunskaper. Exempel på sådana är till exempel järn-, dator- och guldsmedsaffärer.

Förutom försäljning ingår ofta kassatjänstgöring och redovisning av dagens kassa. I kassan registrerar butikssäljaren kundernas köp och tar betalt. Varorna är märkta med streckkoder som läses av i den datoriserade kassan.

En del butiker har postservice. Det handlar om att ta emot och lämna ut brev och paket och sälja frimärken. Butikssäljaren deltar också ofta i beställning, uppackning, prismärkning och påfyllning av varor.

Som säljare är man ofta en del av ett arbetslag, där alla tillsammans har ett ansvar för arbetsuppgifterna. En person är ofta ansvarig för en varugrupp och ser till att allt som gäller till exempel grönsaker, mejerivaror, sportartiklar eller damkläder är i ordning.

I mindre butiker där det inte finns anställda dekoratörer sköter säljaren också skyltning och dekorationer i butiken.

Arbetsmiljö
Arbetet kan vara påfrestande för ben och rygg. Kassaarbete kan medföra belastning på armar, axlar och nacke. Därför förekommer arbetsrotation i vissa butiker. Det innebär att man växlar mellan olika arbetsuppgifter.

Arbetstider
Butikssäljare jobbar ofta även helger och kvällar enligt schemalagda arbetstider. Deltidsarbete är vanligt. Arbetstempot varierar beroende på hur många kunder som besöker butiken och kan variera.

Utbildning
Genomförd gymnasieutbildning är oftast ett krav. Inom gymnasieskolan finns grundutbildning på Handels- och administrationsprogrammet, inriktning Handel och service.

Utbildningar som ger produkt- eller branschkunskaper kan vara värdefulla. Det kan till exempel vara kunskaper i sömnad för den som ska arbeta med kläder, eller matlagningsutbildning för den som ska arbeta inom livsmedelshandeln. Större företag och butikskedjor erbjuder ofta sina anställda grund- och vidareutbildning.

Utbildningar inom handelsområdet finns också inom Yrkeshögskolan.

För att arbeta med postservice i butiken krävs en speciell utbildning som du får genom Posten eller någon bank.

Det finns utvecklingsmöjligheter i handeln, exempelvis finns möjlighet att bli avdelningschef, butikschef eller dekoratör/kommunikatör.

Det finns vissa möjligheter att få jobb även om man saknar utbildning. I handeln kan man få säljjobb tack vare sin personlighet och sin sociala kompetens.