Florist

Floristyrket är ett hantverksyrke och har inslag av såväl praktiskt skapande som försäljning och administration. Känsla för service är viktigt eftersom man träffar många kunder i arbetet. Floristen skapar individuella och unika blomsterarbeten för en bred kundkrets. Man möter olika typer av människor i livets alla skeden och hjälper dem att förmedla känslor genom blommor.

Florister arbetar i blomsteraffärer, handelsträdgårdar eller garden centers, en slags kombination av blomsterhandel och handelsträdgård.

Arbetsuppgifter
Florister skapar vackra buketter eller dekorationer av snittblommor, det vill säga blommor utan rot. De gör binderier till livets lyckliga och sorgsna skeden, så som brudbuketter, tärnbuketter, kyrkdekorationer till bröllop, men också begravningsbinderier som kransar eller kistdekorationer.

Floristen säljer också krukväxter och vissa plantor och behöver kunna mycket om olika arter för att veta hur de ska skötas så att de håller sig fräscha och fina. De gör arrangemang av krukväxter inne och ute så som julgrupper eller planteringar till andra högtider.

Många blomsteraffärer är anslutna till blomsterförmedlingsorganisationer. Via dem kan kunderna skicka blommor till någon i en annan stad eller ett annat land. Beställningar kommer ofta via Internet. En del blomsteraffärer har också uthyrningsverksamhet. De hyr ut växter till företag och organisationer och tar ibland också hand om skötseln.

I floristens arbete ingår även alla de uppgifter som förekommer i en affär. Man tar emot, packar upp och prismärker växter och andra varor. Man arbetar med att exponera varorna i butiken, ger service till kunder som kommer och tar betalt. Även administrativa uppgifter ingår som att köpa in varor.

Arbetstider
Arbetsbelastningen kan vara stor inför storhelger, till exempel vid studentexamen eller vid jultid, då det säljs extra mycket blommor. Många blomsteraffärer har öppet på kvällar och helger, vilket innebär oregelbundna arbetstider.

Utbildning
På gymnasiets Hantverksprogram med inriktning Florist som finns på flera orter i landet. Utbildningen erbjuds av både kommunala och fristående skolor men samtliga följer skolverkets poängplan och flera har även certifierats av branschen.

Motsvarande utbildning för vuxna finns på flera ställen i landet.

Utbildningen för en florist är relativt lång, i regel tar det ca 4 år innan man kan avlägga gesällprov i yrket vilket motsvarar det grundläggande kraven för en florist. Utbildningsvägen kan se olika ut vilket har stärkt behovet av såväl Yrkesbevis som gesällbrev. Efter ytterligare flera års yrkesutövning kan man avlägga mästarprov.

Certifierade skolor erbjuder branschens utbildningsloggbok och möjlighet att avlägga prov för Yrkesbevis. Yrkesbeviset är första steget mot gesällprovet.