Företagssäljare

Säljare är ett utåtriktat arbete som erbjuder många olika karriärvägar. För att bli en skicklig säljare bör du ha sinne för affärer, gilla att arbeta på ett resultatfokuserat sätt och vara bra på att känna av andra människors behov och önskemål.Företagssäljare finns anställda på olika företag som säljer produkter eller tjänster. När varor och tjänster produceras inom företaget tillhör säljaren försäljningsavdelningen. En säljare kan också arbeta i ett företag som enbart säljer på uppdrag av andra företag.

Arbetsuppgifter
Företagssäljare säljer varor och tjänster till andra företag, inte till privatpersoner. I branschen kallas det för att sälja ”business to business” – B2B.  Säljare arbetar ofta med uppsökande försäljning. Ibland säljer man en kombination av både varor och tjänster.

Säljaren ansvarar ofta för hela ledet – allt ifrån beställning till leverans och uppföljning. Säljaren förväntas ha god kunskap både om företagets och konkurrenternas varor och tjänster. Säljaren följer försäljningsstatistik och kundernas köpvanor för att veta mer om hur man säljer bäst till varje enskild kund. Jobbet bygger på ett långsiktigt och strategiskt arbete där syftet är att skapa en bra affärsrelation på lång sikt – affärer görs mellan människor som litar på varandra.

Säljare kan också kallas för account manager. Då har man kontinuerlig kontakt med ett antal kunder och ansvar att följa upp affärerna och utveckla nya affärsmöjligheter.

Key account manager är en säljare som är specialiserad på kunder som är särskilt betydelsefulla för företaget, så kallade nyckelkunder. Det kan vara kunder som står för en stor del av företagets omsättning, men också kunder som kräver speciella lösningar för att produkterna ska passa dem. Då samordnar man ibland olika specialister, exempelvis säljare, kundstöd, produktion och utveckling från det egna företaget.

En utesäljare eller fältsäljare arbetar i första hand med att besöka kunderna för att sälja företagets produkter eller tjänster. Det är vanligt att säljaren har ansvaret för försäljningen i någon geografiskt avstyckad del av Sverige, ofta kallat säljdistrikt. Utesäljaren tillbringar en stor del av arbetstiden på resande fot. Det administrativa arbetet som hör till kan skötas var som helst.

En innesäljare har kontakt med kunderna från sitt kontor. Då tar man emot beställningar och säljer produkter och tjänster över telefon och e-post men jobbar även med att ta emot klagomål, ge råd och service. Vissa innesäljare ansvarar också för att det man säljer levereras och gör fakturaunderlag.

Ordermottagare och orderadministratör tar emot beställningar från kunder som själva kontaktar företaget. Arbetsuppgifterna kan variera i svårighetsgrad från att ta emot order och registrera dem i datorn till att exempelvis också bevaka leveranser, göra underlag till fakturor och administrera transporter.

Handeln blir allt mer internationell. Säljare anställda i import- eller exportföretag reser mycket utomlands för att förhandla med sina kunder. Därför är det viktigt med kunskaper i språk och kultur i de länder där affärerna genomförs.

Arbetstider
En utesäljare har ofta oregelbundna arbetstider och reser mycket.

Utbildning
Det är vanligt att säljare har en ekonomisk eller teknisk utbildning från gymnasiet eller högskolan. Det är bra med en kombination, som exempelvis ingenjörsutbildning påbyggd med företagsekonomiska kurser.

Inom högskolan finns ekonomprogram och internationella ekonomprogram. Ingenjörs- och civilingenjörsutbildningarna är också en bra grund.

Yrkeshögskolan har flera utbildningar med inriktning mot bland annat försäljning, internationell försäljning, marknadsföring och Account Management.