Läkemedelskonsulent

Nästan alltid på resande fot, med kontoret i bilen och hemma. Läkemedelskonsulenten har ett fritt arbete med ett stort eget ansvar. Man arbetar ensam men möter många människor. En läkemedelskonsulent bör vara entusiastisk och ambitiös, ha lätt för att samarbeta och för att tala med och inför människor.Läkemedelskonsulenter arbetar på svenska och internationella läkemedelsföretag som producerar och forskar kring mediciner. De kan också kallas för produktspecialister.

Läkemedelskonsulenten har ett distrikt, ett eget geografiskt område att arbeta i. Inom distriktet besöker konsulenten sjukhus, vårdcentraler, privatpraktiker och apotek.

Arbetsuppgifter
Läkemedelskonsulenten är företagets personliga kontakt med kunderna. Arbetet handlar om att informera om företagets produkter. Det är viktigt att vara uppdaterad om vad som händer på läkemedelsföretaget. Det kan till exempel gälla nya upptäckter, nya mediciner eller för- och nackdelar med vissa läkemedel.

Läkemedelskonsulenten planerar själv sin tid och bokar in möten med läkare, sjukvårdspersonal och farmaceuter på sjukhus, vårdcentraler, privatpraktiker och apotek. Mellan de personliga mötena håller man kontakt via telefon och mail.

Ibland arrangerar läkemedelskonsulenten events och informationsmöten för kunder för att skapa relationer. Det är vanligt med möten på luncher, kafferaster och kvällar eftersom det är då kunderna har tid att mötas.

Det gäller att vara lyhörd och att under mötena fånga upp önskemål, frågor och synpunkter på produkterna. Därefter kommunicerar läkemedelskonsulenten med sitt företag. Det kan till exempel vara frågor som måste besvaras av företagets specialister på forsknings- eller medicinavdelningen.

Ibland möter läkemedelskonsulenten patienter direkt för att exempelvis informera om hur ett tekniskt hjälpmedel fungerar.

Många läkemedelskonsulenter går vidare inom företaget som till exempel säljledare, försäljnings- eller produktchefer.

Arbetstid
Arbetstiden delas mellan besök, resor och arbete på kontoret som ofta kan vara hemma. I samband med kundbesök kan arbetet ibland vara på kvällstid.

Utbildning
Läkemedelskonsulenterna har varierande bakgrund. En del är apotekare och receptarier. Många är civilingenjörer, exempelvis kemiingenjörer, andra är biologer eller ekonomer. Ytterligare andra har arbetat inom vårdsektorn och är ofta utbildade sjuksköterskor. Det finns även andra möjliga utbildningsbakgrunder. Man bör dock ha en högskoleutbildning.

Sedan man har blivit anställd på ett läkemedelsföretag följer någon eller några månaders internutbildning på ett specifikt produktområde.

För att bli auktoriserad läkemedelskonsulent krävs godkänt prov i läkemedelsbranschens medicinska grundutbildning eller motsvarande. Läkemedelskonsulenten läser litteraturen på egen hand och examineras sedan av Läkemedelsakademin. Efter sex månaders arbete på fältet blir man auktoriserad läkemedelskonsulent för det företag där man är anställd.