Marknadsförare

Marknadsförarens huvuduppgift är att från en idé skapa och sjösätta en marknadsplan för produkter eller tjänster åt ett företag eller en organisation. Marknadskampanjer genomförs ofta i samarbete med en reklambyrå. Målet kan vara att öka försäljningen och stärka varumärket. Eller så kan det handla om att marknadsföra en idé eller ett beteende.

Marknadsförare arbetar på företag, på ett större företag är man ofta del av en marknadsavdelning, men man kan också vara ensam ansvarig för marknadsföringen i organisationen.

Arbetsuppgifter
Marknadsförarens jobb kan innehålla många olika arbetsuppgifter och omfatta alla led i marknadsföringen. Den viktigaste uppgiften är att skapa publicitet och uppmärksamhet för varor eller tjänster. Presskontakter och nätverksarbete är två grundläggande arbetssätt.

Internet, direktmarknadsföring, tidningar, radio, TV och kampanjer på offentliga platser är användbara kanaler. Det gäller att försöka få rätt produkt eller tjänst till kunden.

Kreativitet, problemlösning, nytänkande och allmänbildning är värdefulla egenskaper i yrket. Det gäller att ha bra känsla för när och hur kampanjen ska sjösättas. Målet är att försöka få rätt produkt eller tjänst till kunden på rätt plats vid rätt tidpunkt. Då är chanserna goda för att strategin lyckas.

Marknadsförare gör även marknadsanalyser och marknadsundersökningar, då man undersöker marknaden för företagets produkter eller tjänster. Målet är att ta reda på hur marknadsföringen ska utformas eller hur produkterna kan förbättras för att de ska sälja mer. Enkäter, fokusgrupper och gallupundersökningar är vanliga verktyg att arbeta med.

Som marknadsförare kan man också kallas marknadskoordinatormarknadsanalytikermarknadschef eller marknadsplanerare. Se även yrket marknadsassistent.

Utbildning
De som arbetar med marknadsföring har ofta högskoleutbildning. Ofta kombineras högskoleutbildning i ekonomi, samhällsvetenskap eller teknik med marknadsföring och reklam.

Vid några universitet och högskolor finns utbildningsprogram som är speciellt inriktade på marknadsföring. Det går också att välja marknadsföring som fördjupning inom ett ekonomprogram. Det går även att själv kombinera kurser i marknadsföring och andra ämnen till en examen.

Lämplig utbildning kan också finnas inom Yrkeshögskolan.

Att ha praktisk erfarenhet från försäljning och journalistik är värdefullt. Ofta är en teknisk utbildning, branschkunskap, kunskaper om informationsteknik och språkkunskaper bra meriter.