Projektledare på reklambyrå

Jobbet innebär ibland mycket övertid, speciellt mot slutet av ett projekt. Du måste vara bra på att lyssna, kunna arbeta med strategi och analys. Jobbet kräver mycket bra samarbetsförmåga och organisationsförmåga. Ekonomiskt sinne är en nödvändighet, liksom kunskaper i marknadsföring.

Den reklam som omger oss: i tidningar, på radio, TV, Internet och på annonstavlor produceras i stor utsträckning av reklambyråer. En av personerna i arbetslaget på reklambyrån är projektledaren.

På en reklambyrå arbetar man nästan alltid i projektgrupper. Dessa grupper består av projektledare, planner (se nedan), projektadministratörer, copywriters som gör texter och art directorn som står för formgivningen av reklam.

Som projektledare ska du ha överblick över reklambyråns eller din projektgrupps arbete. Du ska samordna och se till att kontakterna mellan de olika personerna i arbetsgruppen fungerar. Du har också många utåtriktade kontakter. Det är projektledaren som normalt håller i kontakterna med kunderna, liksom med reklambyråns underleverantörer, som till exempel tryckerier eller bildbyråer. På större reklambyråer sköts leverantörskontakterna ofta av en produktionsledare. Projektledaren har dock det övergripande ansvaret.