Turistinformatör

När man är turist kommer man oftast för första gången till en plats. Var ska man bo, vad ska man titta på, kan man hyra kanot? Turistinformatören kan svara på frågorna och ge förslag på var man kan bo och vilka aktiviteter som finns att välja på. Språkkunskaper och servicekänsla är lämpliga egenskaper för en turistinformatör.

Som turistinformatör kan man vara anställd av en kommun för att informera om sevärdheter i kommunen och dess omgivning. Turistbyråverksamheten kan också bedrivas i aktiebolagsform, som en ekonomisk förening eller i annan form. I dag finns cirka trehundra auktoriserade turistbyråer i Sverige, inklusive de som bara har sommaröppet. Turistbyråns placering varierar. Ofta ligger den i anslutning till någon sevärdhet eller centralt i staden.

Arbetsuppgifter
Turistinformatören svarar på frågor om sevärdheter, evenemang, museer, aktiviteter och annat som kommunen med omnejd kan erbjuda beroende på årstid. Att boka logi, sälja kartor, evenemangsbiljetter, fiskekort och souvenirer samt beställa hem broschyrer ingår i jobbet. Ibland kan turistbyråtjänstemän leda guidade turer i kommunen. Många förfrågningar sker per telefon och e-post. Arbetet kan tidvis vara stressigt.

Vilka uppgifter som ligger på turistbyrån varierar från kommun till kommun. Förutom information och försäljning kan också marknadsföring skötas från turistbyrån. Det vanligaste är att den lokala turistorganisationen med dess turistchef sköter marknadsföringen av orten eller kommunen.

Turistbyråerna ska ansöka om auktorisation och, om de blir godkända, få en blå-gul eller grön i-skylt som talar om vilken nivå på service och tillgänglighet byrån kan erbjuda.

Man kan kallas turistvärd/turistvärdinna eller turistbyråtjänsteman.
Arbetet på turistbyrån kan ledas av en turistbyråföreståndare. Ibland är turistbyråföreståndaren samtidigt turistchef med helhetsansvar för turismverksamheten i kommunen.

Arbetstider
Turistinformatörer är ofta säsongsanställda och arbete på kvällar och helger förekommer. Många turistinformatörer jobbar under sommarhalvåret. Vintertid minskar antalet anställda.

Utbildning
Utbildning lämplig för arbete inom turism kan finnas på flera program inom gymnasieskolan, beroende på vilken inriktning man vill ha, exempelvis Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet. Viktiga ämnen inom turism är ekonomi, marknadsföring och entreprenörskap. Skolverket har mer information om gymnasieutbildningar.

Inom Yrkeshögskolan (YH) finns utbildningar liksom på:

För högre befattning inom turism- och resesektorn finns utbildning inom universitet och högskola. Utbildningarna har olika inriktningar, exempelvis Turism, Naturmiljö och turism och Turismvetenskaplig utbildning.

Utbildning inom turismområdet anordnas även av folkhögskolor. Mer information på Folkhögskola.nu