Gymnasielärare i yrkesämnen

Att undervisa i yrkesämnen är ett sätt att kombinera praktiskt yrkeskunnande med pedagogiskt arbete. Gymnasielärare i yrkesämnen blandar teori med praktik för att förbereda eleverna inför arbete inom det yrke man undervisar om. Det finns kurser och utbildningar inom allt ifrån måleri och plåtslagning till bageri och konditori.
Gymnasielärare i yrkesämnen arbetar oftast på en kommunal eller fristående gymnasieskola. Yrkesämnen finns främst på yrkesprogrammen, men även som enskilda kurser inom de högskoleförberedande programmen. Gymnasielärare i yrkesämnen kan också arbeta på Komvux eller annan vuxenutbildning.

Arbetsuppgifter
Gymnasielärare i yrkesämnen undervisar i olika yrkeskurser, så som fordonsteknik, golvläggning, florist, bageri eller affärskommunikation. Undervisningen varvar teori med praktiska övningar. Under de praktiska momenten handleder och coachar läraren eleverna. Till grund för undervisningen ligger läroplan och kursplaner, men även behov och önskemål från branschen. Undervisningen kräver förberedelser och uppföljningar, så som att rätta prov och dokumentera elevernas arbete.

På yrkesprogrammen har eleverna arbetsplatsförlagt lärande (APL). Läraren fungerar som handledare inför, under och efter. Läraren kan exempelvis besöka praktikplatsen för att följa upp och dokumentera elevens utveckling. Läraren är också handledare för eleverna när de genomför sitt avslutande gymnasiearbete.

Läraren ingår i ett arbetslag, där man diskuterar olika frågor runt undervisningen och eleverna. Man samarbetar även i ämnesövergripande projekt och genomför utvecklingsarbete. I lärartjänsten ingår vanligtvis också mentorskap. Läraren följer upp elevens skolgång och sköter kontakter med vårdnadshavare. Vid behov samarbetar man även med elevhälsoteamet, så som studie- och yrkesvägledare, kurator och specialpedagog.

Den snabba tekniska utvecklingen och förändringarna i arbetslivet ställer krav på att gymnasielärare i yrkesämnen kontinuerligt följer utvecklingen i branschen. Eleverna utbildas mot ett yrke och för att vara anställningsbara bör de vara insatta i aktuella tekniker och arbetssätt.

Det finns många olika yrkeskurser. Exempel på ämnen som gymnasielärare i yrkesämnen kan undervisa i är:

 • Handel, Turism
 • Arkitektur, Information- och medieteknik
 • Automation, El och energi
 • Livsmedel och restaurang
 • Estetiska ämnen
 • Bygg och anläggning
 • Naturbruk
 • Fastighetsteknik, Isolering, VVS
 • Fordonsteknik
 • Hantverk, frisör, florist
 • Vård och omsorg

Utbildning
Gymnasielärare i yrkesämnen utbildas på Yrkeslärarprogrammet som ges vid några högskolor och universitet i landet. Studielängden är 1,5 år, men erbjuds ofta på halvfart och som distansstudier.

För att få studera till yrkeslärare krävs kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet eller eftergymnasial utbildning inom det ämne man vill undervisa i.