Idrottstränare

Gemensamt för de flesta idrottstränare är ett brinnande intresse för idrott och en bakgrund som aktiv idrottare eller ledare. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken nivå man arbetar och vilken idrott man ägnar sig åt. Som idrottstränare bör man tycka om att arbeta med människor.
Vanligaste arbetsgivarna är ofta idrottsföreningar, landsting och kommuner. Idrottstränare återfinns på alla nivåer i landet, på klubb-, distrikts- och på elit/landslagsnivå eller på idrottsgymnasium. Det finns många olika idrotter och de flesta idrottstränare är inriktade på en särskild idrott som till exempel fotboll, golf, tennis, ishockey, friidrott, simning, travsport, skidåkning eller segling. Inom Riksidrottsförbundet finns totalt 70 olika idrottsförbund representerade.

Arbetsuppgifter
För en idrottstränare innebär arbetet bland annat att planera träningar, fördela tider mellan olika grupper och lag eller ansvara för att nya tränare utbildas. Tränaren planerar och håller sig informerad om tävlingar, matcher och turneringar. En del idrottstränare har även budgetansvar och sköter materialinköp, planerar och bokar resor och träningsläger samt deltar i styrelsemöten och ansvarar för att informera press, radio och TV. Instruktörsdelen består av att instruera utövarna i idrotten, att hålla i teknikträningar och i fysisk träning samt att vara med på matcher och tävlingar.

Träningsledare leder träning inom motionsanläggningar eller håller i motionspass på arbetsplatser. Exempel på det är aerobicinstruktörer, styrkeinstruktörer eller gymnastikledare, beroende på inriktning. En växande marknad för idrottstränare är att vara personlig tränare vilket innebär att instruera och hjälpa enskild person med fysisk träning och/eller mental träning.

Idrottstränare måste ofta anpassa sin arbetstid efter träningar, tävlingar och matcher. Det handlar ofta om att arbeta kvällar, helger och tidiga morgnar. Resor av varierande längd till matcher, tävlingar och träningsläger ingår i arbetet. Heltidsanställda idrottstränare är en liten yrkesgrupp och finns främst inom lagidrotter och individuella idrotter. Heltids- och deltidsanställda tränare är ofta både ledare och instruktörer med många olika arbetsuppgifter.

Utbildning
Många tränare har själva varit aktiva inom idrotten på olika nivåer medan andra har skaffat sina kunskaper på annat sätt. Inom många idrotter finns olika former av utbildning, till exempel tränar/instruktörsutbildningar i olika steg som anordnas av respektive idrott på distriktsnivå eller av förbunden. Tränarutbildningar i olika former finns också på bland annat på GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan) i Stockholm. Idrottsrelaterade utbildningar finns på universitet- och högskolor. Bland annat går det att läsa idrottsvetenskap på flera håll.