Modersmålslärare

Modersmålslärare undervisar barn med ett annat modersmål än svenska i förskola, grundskola och gymnasieskola. Läraren undervisar i barnens modersmål och i andra ämnen på barnens modersmål.
Modersmålslärare kan arbeta inom förskola, grundskola och gymnasieskola. De barn som kan få modersmålsundervisning är de barn som talar ett annat språk än svenska hemma. De största språkgrupperna är finska, arabiska, persiska, polska, spanska, serbiska, kroatiska och turkiska.

Arbetsuppgifter
Modersmålslärare (lärare med inriktning modersmål) undervisar barn med annat modersmål än svenska i förskola, grundskola och gymnasieskola. Undervisningen kan ske i barnens modersmål och i andra ämnen på barnens modersmål. Ämnet har bytt namn från hemspråk till modersmål. Tidigare kallades yrket hemspråkslärare.

I förskolan får barnen stöd i deras språkliga och kulturella utveckling av modersmålsläraren som träffar barnen någon gång i veckan enskilt eller i grupp. Genom vardagliga situationer och med hjälp av lekar, sånger, musik och berättelser får barnen del av sitt eget lands seder och traditioner. Ibland har modersmålsläraren hand om modersmålsstödet i förskolan, ibland en förskollärare med samma kulturella bakgrund som barnen. Då kallas det ofta för hemspråkstränare eller modersmålstränare.

I grundskola och gymnasieskola, där de flesta modersmålslärare arbetar, undervisar man i modersmålet, som är ett eget ämne, och ger studiehandledning på modersmålet. Studiehandledning ges till de barn som inte förstår svenska tillräckligt bra och som behöver få andra skolämnen förklarade på sitt modersmål. Modersmålslärare med grundskollärarutbildning undervisar också i andra ämnen.

Utbildning
De lärare som undervisar i modersmål måste ha goda kunskaper i detta språk. Ofta kommer de från samma kulturområde som barnen. De måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Utbildning för att arbeta som modersmålslärare finns inom ämneslärarutbildningen på lärarprogrammet inom högskola och universitet.