Trafiklärare

Trafiklärare undervisar och handleder personer som ska ta körkort. Den teoretiska utbildningen sker ofta i grupp och den praktiska består oftast av individuella körlektioner i olika trafikmiljöer. Trafikinspektörerna vid trafikverket examinerar sedan körkortsaspiranterna.
Som trafiklärare arbetar man oftast på en trafikskola i privat regi. Trafikinspektörer arbetar oftast vid en statlig myndighet, så som Trafikverket eller Försvarsmakten.

Arbetsuppgifter 
Trafiklärare undervisar elever som ska ta körkort för olika fordon – personbil, moped, motorcykel, buss, lastbil och släpfordon. Undervisningen består av både en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska undervisningen sker oftast i grupp och då går trafikläraren tillsammans med eleverna igenom trafikregler, trafikvett och trafikmiljö. Den praktiska delen av undervisningen består av körlektioner. Alla moment i körningen övas och den teoretiska undervisningen tillämpas. Trafikläraren tillbringar mycket tid i bilen och ser till att eleverna får möjlighet att köra i olika slags trafikmiljöer, även i mörker och när det råder halka.

När eleverna genomgått teoretisk och praktisk utbildning är det dags för provet vid trafikverket. Trafikinspektörer anställda av Trafikverket arbetar huvudsakligen med att examinera körkortsaspiranter vid förarprov, vanligen kallat uppkörning. Detta prov består av två delar; ett kunskapsprov och ett körprov.

Trafikinspektörer kan också ha hand om yrkestrafikprov för till exempel taxiförarlegitimation. I arbetsuppgifterna kan även ingå att ge information om körkorts- och trafiksäkerhetsfrågor.

Ett fåtal specialutbildade trafikinspektörer har kontakter med Försäkringskassan och länsstyrelser, för att utföra praktiska körprov i samband med utredningar om indragning av körkort på grund av sjukdom eller liknande.

Utbildning
För att bli trafiklärare studerar man på Yrkeshögskola. Mer information om vilka utbildningar som finns och vilka antagningskrav som gäller kan du finna på yrkeshögskolans hemsida.

Transportstyrelsen, har ansvaret för att bevilja ansökan som trafiklärare efter genomförd utbildning samt och trafikskolans olika utbildningar.

Du som har utbildning eller erfarenhet från ett annat land kan ansöka om att få den validerad.