Apotekare och receptarie

Apotekare och receptarier är experter på läkemedel och deras användning. Yrkesgrupperna arbetar på apotek med recepthantering, rådgivning och försäljning av receptbelagda och receptfria läkemedel samt egenvårdsprodukter. De arbetar även inom läkemedelsindustrin med forskning, tillverkning och kvalitetskontroller. En del arbetar på myndigheter. Farmaceut är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier.Apotek eller sjukhusapotek är den vanligaste arbetsplatsen. Apotekare och receptarier arbetar även inom läkemedelsindustrin och på myndigheter som Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten och Tandvårds- och förmånsverket. På kliniska avdelningar inom sjukvården blir det vanligare att apotekare och receptarier anställs.

Farmaceut är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier. Båda yrkesgrupperna är experter på läkemedelsanvändning. Det är framförallt utbildningens längd som skiljer apotekare och receptarier åt, men även bredden på arbetsområden. Apotekare arbetar inom hela läkemedelskedjan, medan receptarier främst arbetar inom apoteksverksamhet.

Arbetsuppgifter
På apotek arbetar apotekare och receptarier med information och rådgivning kring receptbelagda och receptfria läkemedel samt egenvårdsprodukter. Arbetet på apotek är mycket kommunikativt med kundservice, rådgivning och försäljning i fokus.

Många har arbetsledande funktioner på apotek, exempelvis som apotekschefer. Apotekare kan arbeta med att utbilda apotekspersonal och ge stöd i mer komplicerade läkemedelsfrågor. Som apotekare är det vanligt att ha rollen som läkemedelsansvarig, vilket innebär ett övergripande ansvar för att apoteksverksamheten följer lagar, håller hög kvalitet och är patientsäker. Denna roll kan dock även innehas av receptarier.

Inom läkemedelsindustrin arbetar apotekare med hela utvecklingskedjan från forskning, tillverkning, kliniska prövningar, tester och registrering av nya läkemedel till myndighetskontakter, marknadsföring och försäljning. Receptarier inom läkemedelsindustrin arbetar vanligtvis i slutfasen av utvecklingsarbetet, exempelvis med läkemedelsregistrering och kvalitetskontroller.

På sjukhusapotek eller kliniker ansvarar apotekare och receptarier för distribution av läkemedel till sjukhusets avdelningar och information till personalen om hur de ska hantera läkemedel i sitt arbete. Ibland arbetar man med specialtillverkning av läkemedel, exempelvis till små barn.

På Läkemedelsverket arbetar yrkesgrupperna med att granska och kontrollera arbetet inom apoteksverksamhet och läkemedelsindustri.

Utbildning
Utbildning till apotekare omfattar fem års studier på universitetsnivå och leder till en apotekarexamen, vilket är en yrkesexamen. Utbildningen är EU-anpassad vilket innebär att en svensk apotekarexamen även är giltig i övriga EU-länder. Utbildningen är också forskningsförberedande.

Utbildning till receptarie omfattar tre års studier på universitetsnivå och leder till en receptarieexamen, vilket är en yrkesexamen.

Efter slutförda utbildningar ansöker man om legitimation som apotekare eller receptarie hos Socialstyrelsen. Legitimationen krävs för att man ska få arbeta inom hälso- och sjukvården, inklusive apoteksverksamhet. Det är dock inget formellt krav utanför detta område.