Biomedicinsk analytiker

De flesta biomedicinska analytiker arbetar på sjukhuslaboratorier eller på avdelningar för klinisk fysiologi. Den ena inriktningen är främst laborativ, den andra innebär mycket patientkontakter. Arbetet innebär att analysera prover eller göra funktionstester, samt bedöma och redovisa resultaten. Underlagen använder läkare för att ställa diagnoser, besluta om behandlingar och följa sjukdomar.

De flesta biomedicinska analytiker arbetar inom hälso- och sjukvården på sjukhuslaboratorier eller på avdelningar för klinisk fysiologi. Biomedicinska analytiker arbetar även inom privata analysföretag, läkemedels- och bioteknikföretag, statliga myndigheter, forskningslaboratorier, kriminaltekniska laboratorier och på djursjukhus.

Arbetsuppgifter
Inom hälso- och sjukvården arbetar biomedicinska analytiker med att analysera kroppsliga funktioner för att till exempel hitta orsaken till sjukdomar. Biomedicinska analytikern tolkar och utvärderar de resultat som proverna eller undersökningen visar. Resultatet av analyserna är en viktig del av underlaget till de bedömningar som läkare gör för att ställa diagnoser, besluta om behandlingar och följa sjukdomar hos patienter. Noggrann dokumentation ingår i arbetet.

Biomedicinska analytiker kan inrikta sig mot laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi. Klinisk fysiologi innebär mycket patientkontakter och laboratoriemedicin är i stort sett helt laborativt.

Inom den största inriktningen laboratoriemedicin arbetar biomedicinska analytiker med att analysera biologiska prover, till exempel blodprover. Oftast levereras proverna direkt till laboratoriet där den biomedicinska analytikern gör analysen och skickar tillbaka ett provsvar. Ibland kan det vara den biomedicinska analytikern som själv tar prover på patienten.

Inom inriktningen klinisk fysiologi arbetar biomedicinska analytiker med patientnära undersökningar. Det innebär att man gör mätningar direkt på patienten för att undersöka funktionen hos olika organ. Det kan till exempel handla om att undersöka hjärta och kärl med ultraljud, testa lungkapacitet eller göra undersökningar av nerv- och muskelfunktioner. I arbetet används tekniskt avancerad utrustning.

Biomedicinska analytiker kan även arbeta med medicinsk forskning, metodutveckling, tillverkning av läkemedel eller att analysera prover av exempelvis livsmedel och miljöföroreningar.

Cytodiagnostiker är experter på att urskilja cellförändringar och förstadier till cancer och cancerceller. De arbetar främst vid sjukhusens cytologiska laboratorier. Bedömningen sker framförallt med mikroskop.

Utbildning
Utbildning till biomedicinsk analytiker finns inom högskolor och universitet på biomedicinska analytikerprogrammet som omfattar tre års heltidsstudier. Det finns två inriktningar, laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Utbildningen leder till biomedicinsk analytikerexamen, som både är en kandidat- och yrkesexamen.

Efter avslutad utbildning ansöker man om legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen. Legitimation krävs för arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Efter grundutbildning finns möjlighet att specialisera sig på magisternivå inom en rad inriktningar. Det finns även möjligheter att läsa vidare på master- och forskarnivå. För att bli cytodiagnostiker måste man vara utbildad biomedicinsk analytiker, inriktning laboratoriemedicin. Cytodiagnostiker utbildas på magisterprogrammet i diagnostisk cytologi.