Dietist

Dietister utreder, behandlar och förebygger nutritionsrelaterade tillstånd och sjukdomar. De ger människor förutsättningar att leva ett hälsosammare liv. Det rådgivande samtalet är ett mycket viktigt redskap i mötet med patienten. Många dietister arbetar också med utbildning och information till olika målgrupper. Insatser för sjukdomsförebyggande matvanor är en viktig del i dietistens arbete.

De flesta dietister arbetar inom hälso- och sjukvård och är anställda av landstingen. Sjukhus och vårdcentraler är vanliga arbetsplatser. Att göra hembesök hos patienter kan ingå i arbetet vid en vårdcentral. Många dietister arbetar också inom kommunal äldreomsorg. En del arbetar inom barn- och mödrahälsovård.

Dietister kan också jobba inom områden som folkhälsa och friskvård, driva eget företag eller arbeta på livsmedels- och nutritionsföretag. Dietister finns också inom läkemedelsindustrin, på universitet och myndigheter.

Arbetsuppgifter
Inom hälso- och sjukvården arbetar dietisten med nutritionsbehandling och kostrådgivning, både med enskilda patienter och i grupp. Nutrition betyder näringslära; läran om kost, kosthållning och dess sammansättning. Dietisten förebygger, utreder och behandlar problem som är relaterade till kost och hälsa. Samtalsmetodik är grundläggande i arbetet för att kunna vägleda människor i hur näringsrekommendationerna ska omvandlas till verklighet. Dietistens rådgivande samtal om kost spelar stor roll för att på bästa sätt kunna stödja patienten.

Dietisten möter patienter i alla åldrar som exempelvis har drabbats av fetma, undernäring, diabetes, cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar. Utifrån symtom, sjukdom och näringsstatus identifierar dietisten nutritionsrelaterade problem och föreslår individuell kost- och nutritionsbehandling. Det kan handla om att patienten behöver lägga om sin kost för att återfå hälsan eller förebygga sjukdom.

Dietisten är en del av vårdteamet och samarbetar med sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. I arbetet ingår att utbilda och informera hälso- och sjukvårdspersonal i kost- och näringsfrågor.

På ett privat företag kan dietister arbeta med produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Många dietister arbetar med informationsspridning, exempelvis genom föreläsningar och utbildningar till allmänheten, idrottsrörelsen och studenter inom vård- och omsorgsutbildningar. Dietister arbetar också inom forsknings- och utvecklingsprojekt kring kost och hälsa.

Utbildning
Dietister utbildas vid Göteborg, Umeå och Uppsala universitet. Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning som leder fram till yrkesexamen som dietist och kandidatexamen i kostvetenskap. Dietist är ett legitimationsyrke. Efter examen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen.

Det finns också möjlighet att studera vidare på avancerad nivå till magister- eller masterexamen inom olika inriktningar.