Optiker

Optikern är specialist på ögat och synen. Optikern utför synundersökningar och rekommenderar glasögon, kontaktlinser och andra synhjälpmedel efter kundens behov. Vid misstanke om ögonsjukdom remitterar optikern kunden vidare till ögonläkare. Varje synundersökning journalförs. Kommunikativ förmåga och servicekänsla är viktigt i arbetet.

De flesta optiker arbetar i optikbutiker som anställda eller egenföretagare. Optiker kan även arbeta på ögonkliniker inom sjukvården. Ett fåtal optiker arbetar på syncentraler inom landstingen. En del optiker arbetar med forskning eller inom glasögon- och kontaktlinsindustrin.

Arbetsuppgifter
En optiker genomför synundersökningar och rekommenderar glasögon, kontaktlinser och andra synhjälpmedel. Optikern har dagligen mycket kundkontakter. I arbetet ingår att fråga kunden om vilka synbesvär kunden upplever, om allmäntillståndet och vilka erfarenheter kunden har av tidigare glasögon eller kontaktlinser.

Vid synundersökningen använder optikern olika mätinstrument och hjälpmedel, till exempel biomikroskop. Optikern bedömer ögats hälsostatus och utprovar styrkor för avstånd- och närseende. Utifrån vad synundersökningen visar går optikern igenom kundens behov och önskemål. Om kunden har ett synfel provar man ut lämpliga hjälpmedel.

Om optikern misstänker en sjuklig förändring eller skada på ögat är optikern skyldig att remittera kunden vidare till en ögonläkare. Varje undersökning journalförs.

Optiker som arbetar på ögonkliniker mäter och undersöker patienters ögon inför besök till ögonläkare. Ofta gör man undersökningar inför olika typer av ögonoperationer. På syncentraler arbetar optiker med utprovning av hjälpmedel för personer med en synskada.

I vissa butiker kan verkstadsarbete förekomma, till exempel att slipa och montera glas i båge. Optikern kan även delta i butiksarbetet om tid finns. Arbetsfördelningen varierar mycket beroende på arbetsplats.

Arbetstider
Arbetstiderna i optikbutik anpassas efter öppettiderna. Arbete på lördagar och helgdagar förekommer.

Utbildning
Utbildning till optiker finns vid Karolinska Institutet i Stockholm och Linnéuniversitet i Kalmar. Optikerprogrammet omfattar tre års studier. Utbildningen leder fram till optikerexamen och kontaktlinsbehörighet. Optiker är ett legitimationsyrke. Efter utbildningen ansöker man om legitimation som optiker hos Socialstyrelsen. Efter grundutbildningen finns det möjlighet till vidareutbildning inom området.